Ny pandemilag

Från den 10 januari gäller en ny pandemilag (covid-19-lagen) i Sverige. Med den nya lagen, som gäller fram till sista september, får regeringen mer kraftfulla verktyg för att hindra smittspridningen av covid-19.

Verksamheter som omfattas av lagen är till exempel gym, sportanläggningar, badhus, bibliotek, varuhus och köpcentrum, serviceinrättningar och kollektivtrafik. Det handlar om att begränsa av antalet besökare (10 kvm2/person), reglera öppettider eller andra nödvändiga åtgärder som krävs för att förhindra att trängsel uppstår. Lagen omfattar också privata sammankomster och tillställningar där gränsen är 8 personer.

Regeringen, myndigheter och kommuner får utökade möjligheter att begränsa människors användning av en allmän plats och hur stora sällskap som får samlas där. De kan införa förbud om att vistas på en plats om det uppstår trängsel.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar och kan dela ut föreläggande eller vite om reglerna inte följs. I vissa fall kan det handla om att helt stänga ner de verksamheter som inte följer reglerna.

Alla behöver ta ett egenansvar och följa rekommendationer och regler. Privatpersoner som bryter mot reglerna kan dömas till böter.

De beslut som Skövde kommun har fattat om stängda verksamheter gäller tills något annat meddelas. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.