Ny vattendom för Hållsdammen på Billingen

Den nya vattendomen för Hållsdammen på Billingen, som kom i förra veckan från Mark- och miljödomstolen, ger Skövde kommun rätt att ta ut 100 000 kubikmeter vatten under vintersäsongen.

Domstolen ger oss alltså nu tillåtelse att under perioden 25 november – 31 mars ta 100 000 kubikmeter vatten ur Hållsdammen. Vi ska också, enligt domen, även anlägga en nivå- och flödesregleringsbrunn, en så kallad munkbrunn, vid dammens utlopp i bäcken. Där kommer vi också att sätta ett räkneverk som ska vara på plats innan det nya tillståndet får tas i anspråk.

Vad betyder denna positiva nyhet för våra invånare och besökare?
Det innebär att vi till nästa vinter exempelvis kan börja åka skidor tidigare på säsongen och ha längre och bredare skidspår. Vi kommer även att kunna spruta ett tjockare snölager vilket betyder att spåren håller längre på säsongen. Vi hoppas också på att kunna öppna slalombacken tidigare på säsongen och ha hela backen öppen från start. Även här kan backen vara öppen längre på säsongen.