Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Bassängbad öppnar 29 juni

Upplevelsebadet i Arena Skövde, Billingebadet och Nybobadet i Värsås kommer att öppna den 29 juni. Tidanbadet håller stängt sommaren 2020 för renovering. Öppning av bassängbaden ger mer valmöjligheter och skapar mer utrymme.

- När vi nu går in i semesterperioder och värmen börjar komma på allvar så finns behovet av att skapa fler ytor och möjligheter att vistas utomhus och besöka en badplats. Genom att erbjuda fler valmöjligheter ges också människor en möjlighet att både kunna bada och umgås ute och samtidigt kunna hålla det rekommenderade avståndet till andra, säger Johan Rahmberg, chef för sektor medborgare och sammhällsbyggnad.

Det är viktigt att alla fortsätter att ta sitt personliga ansvar och ser till att stanna hemma när man är sjuk eller har symtom och följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.