Nya personalförmåner införs i Skövde kommun under 2022

Under 2022 kommer nya personalförmåner att införas i Skövde kommun. De ska gälla för alla tillsvidareanställda och alla visstidsanställda med månadslön. Det innebär bland annat gratis te och kaffe, ett friskvårdsbidrag på 2500 kr/år och fortsatt möjlighet att motionssimma gratis i Arena Skövde och köpa spårkort på Billingen till reducerat pris.

Under 2021 gjordes en utredning kring hur det såg ut med personalförmåner i Skövde kommun. Utredningen visade på att det inte fanns en sammanhållen linje kring personalförmånerna och att förmånerna skiljde sig mellan de olika sektorerna. Det framkom också att det fanns ett önskemål från både medarbetarrepresentanter och chefer att ha likvärdiga förmåner till alla medarbetare inom kommunen.

- Vi vill skapa ett hållbart arbetsliv med friska medarbetare som trivs hos oss, säger Ulrica Johansson ordförande Kommunstyrelsen arbetsgivarutskott (KSAG). Friskvårdbidraget är ett sätt att främja hälsa och satsningen på 2 500 kr/medarbetare hoppas vi kan bidra. Medarbetarna ska känna att Skövde kommun är en och samma arbetsgivare. Ett sätt kan vara att personalförmånerna är likvärdiga i samtliga sektorer.

Fritt kaffe och te är något som många arbetsgivare redan erbjuder. I Skövde har verksamheterna haft olika möjlighet att erbjuda det och nu görs en satsning så att alla medarbetare får fritt kaffe/te.

Succesivt införande under 2022
Under 2022 kommer de nya förmånerna att börja införas succesivt. Ett av de första stegen är att upphandla en förmånsportal. I förmånsportalen kommer en mängd rabatter att finnas som både kommer vara lokala och mer generella.

Nya och likvärdiga förmåner – införs under 2022
Från och med 2022 kommer följande personalförmåner att införas i Skövde kommun:

  • Fritt te och kaffe
  • Friskvårdsbidrag på 2500 kronor/år per medarbetare (kommer kunna lösas in i förmånsportalen tidigast hösten 2022, spara kvitton på inköp från våren 2022)
  • Rabatterat Västtrafikkort
  • Förmånsportal med rabatter och erbjudanden

I övrigt kommer följande förmåner att behållas:

  • Gratis motionssim på Arena Skövde
  • Rabatterat spårkort – längdskidåkning på Billingen
  • Tillgång till gratis gym i stadshuset
  • Leasing av personbil

 

- Nu har vi enats kring en gemensam och likvärdig linje kring personalförmånerna, säger kommundirektör Tomas Fellbrandt. Vi gör en långsiktig satsning på alla våra medarbetare vilket innebär att vi utöver att införa nya personalförmåner också tillför resurser för att över tid arbeta och utveckla detta område.

Förmånsportalen som ska upphandlas kommer att likna den gamla tidens “personalklubb” men nu i digital form.

Friskvårdstimma tas bort
Friskvårdstimman som tillämpats inom vissa verksamheter kommer att tas bort under året och istället införs friskvårdbidraget som kan nyttjas av alla medarbetare oavsett vilken sektor man tillhör.

- Jag vet att det finns många medarbetare som har nyttjat friskvårdstimman och som kommer att sörja att den försvinner säger Sofia Myhrman, HR chef. Det starkaste skälet till att friskvårdstimman tas bort är att denna förmån inte kan utnyttjas av alla medarbetare. Arbetar du inom till exempel skola eller omsorg så är det svårt, nästintill omöjligt att nyttja denna förmån. Så därför inför vi nu istället ett friskvårdbidrag på 2500 kronor per person och år. Detta är en omfattande och långsiktig satsning på våra medarbetare som är vår viktigaste resurs i Skövde kommun.

Budgeten för förmåner finns inom ramen för lön- och personalvårdomkostnader och satsningen beräknas bli cirka 14 Mkr.

Tidplan
Planen är att upphandling av förmånsportal påbörjas under mars månad och förhoppningen är att den kommer vara på plats under början av hösten.