Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Lagen om rökfria utomhusmiljöer.

Den nya tobakslagen infördes 1 juli 2019 och har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Den möjliggör för både barn och vuxna att vistas nästan överallt utan att besväras av rök.

De rökfria miljöerna gör det möjligt för dem som inte vill, eller som av särskilda hälsoskäl inte bör, utsättas för rök att vara på platsen. Rökförbudet innebär att alla får samma möjligheter att till exempel sitta på uteserveringar, passera allmänna entréer eller vänta på tåget. Fler kan busa med barnen på lekplatsen eller spela fotboll på idrottsplatsen utan att besväras av rök.

I de rökfria miljöerna är alla former av rökning förbjuden, till exempel att röka cigaretter, vattenpipa och e-cigaretter. Även rök från e-cigaretter kan vara irriterande för luftvägar och lungor samt innehålla hälsofarliga ämnen som exempelvis nikotin.

En annan bra sak med rökfria miljöer är att rökbeteendet blir mindre synligt i samhället, vilket i sin tur kan minska barn och ungas nyfikenhet på rökning. När färre vuxna röker kan det bidra till att färre ungdomar börjar röka, helt enkelt.

På webbplatsen www.rokfrimiljo.nu kan du hitta mer information, fakta och svar på vanliga frågor om rökfria utomhusmiljöer.

Vill du ha hjälp att sluta röka?

Du kan vända dig till:

  •  slutarokalinjen.se, chatta eller ring 020-84 00 00 (handledning och kunskap finns på flera språk)
  •  1177.se - Sök på "sluta röka"
  • din vårdcentral eller din företagshälsovård.