Samernas nationaldag

Den 6 februari är Samernas nationaldag. Den är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland.

Samerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter och samerna är också ett ursprungsfolk (urfolk). Därför uppmärksammar Skövde kommun Samernas nationaldag på webben.

Bakgrund till Samernas nationaldag
Samerådets 15:e samekonferens beslutade 1992 i Helsingfors att samernas gemensamma nationaldag ska vara den 6 februari. Nationaldagen firades för första gången 1993 samtidigt som FN:s internationella urbefolkningsår officiellt öppnades. 

Varför den 6 februari?
Det första samiska landsmötet hölls i Tråante/Trondheim den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge, därav en stor del kvinnor. Det var första gången i den samiska historien som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades till ett gränslöst möte för diskutera gemensamma problem. Därför har den 6 februari valts som en viktig symboldag för alla samer, oavsett vilket land man bor i. Året därpå vid samma tid hölls ett liknande möte i Östersund.

Sameflagga
Den samiska flaggan är för alla samer. Den godkändes den 15 augusti 1986 av Samerådets samekonferens samlad i Åre. Den är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en sol- och månesymbol. Solringen är röd och månringen är blå. Färgerna kommer från den samiska dräkten.

Texten är hämtad från Sametinget.se