Sammanfattning av 2020 – Skövde kommuns årsredovisning

Året som gått har varit ett annorlunda år. Men Skövde har fortsatt att utvecklas och ta kliv framåt inom flera områden, såsom bostäder, utveckling av såväl stadskärna som tätorter och inom kärnverksamheterna.

Under året har stora investeringar gjorts i Skövdes framtid – varav samtliga har kunnat göras utan att ta lån. Några exempel på detta är:

 • Äldrecenter Ekedal har byggts ut med 80 nya platser. Inflyttning startade under sommaren 2020.
 • Utveckling av Billingen, där invigning av Billingecentret skedde i februari 2021.
 • Anpassning Stadskvarn som är VA-verksamhetens största projekt.
 • Mellomkvarns förskola startade upp efter årsskiftet 20/21.
 • Reinvesteringarna i kök, fastighet och gator.
 • Bostäder i Frostaliden och Timmersdala
 • I ytterområdena har ett antal arbeten med upprustningar av lekplatser, parker och andra friskvårdområden genomförts i syfte att skapa trevliga och trygga platser att mötas på. Även planeringsarbete för såväl gång-cykelvägar har genomförts tillsammans med bygdegårdsföreningar och vägföreningar.

 

Startskott för Skövdes nya stadsdel

Kommunfullmäktige har godkänt Planprogram för Mariesjöområdet vilket innebär startskottet för en historisk satsning på framtiden. En ny stadsdel kommer att växa fram som ger Skövde möjligheten att erbjuda en attraktiv miljö för kunskap, utveckling, näringsliv och vardag.

Året i siffror

 • Trots pågående pandemi har Skövde haft en positiv befolkningstillväxt 2020 på 425 personer vilket inneburit fortsatta investeringar.
 • Under året har 236 bostäder färdigställts, vilket innebär att vi är halvvägs till målet för mandatperioden.
 • Antal arbetstillfällen i Skövde har ökat med cirka 300.
 • Årets resultat blev 301 miljoner i överskott. Skövde har investerat 548 miljoner, varav alla har varit självfinansierade.

 

Ett utmanande år med god leverans

Coronapandemin har pågått i över ett år och har haft stor påverkan på kommunkoncernenens verksamheter, men trots detta har Skövde kommun levererat på många punkter utöver att hantera själva pandemin. Det är ett arbete som har utförts tillsammans och det har varit utmanande, men det har gjorts bra. Skövdes starka position inför framtiden är ett resultat av det arbetet.