Skövde kommun övar totalförsvar med flera aktörer

Den 17 april – 11 maj genomförs övningen Aurora 23 med deltagare från 14 länder. Övningen är en av de största i Sverige på många år och bygger på ett scenario där Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.

Under vecka 17 övar Skövde kommun tillsammans med flera andra aktörer med roller inom totalförsvaret. De andra deltagande aktörerna är Räddningstjänsten Skaraborg, Västra Götalandsregionen (VGR) genom Skaraborgs sjukhus, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum Swedec och Polisen.

Mer om kommunens roll i totalförsvaret

Kyrkparken avspärrad på fredag

Fredagen den 28 april kl. 09.30 och fram till lunch övar kommunen, Swedec, VGR, Räddningstjänsten och Polisen i Kyrkparken i centrala Skövde. Parkområdet kommer att vara avspärrat under tiden övningen pågår. Det går bra att röra sig till och från fastigheterna runt om parken, men inte i själva grönområdet. Kyrkan är öppen via huvudentrén.