Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Bild på två deltagare på speed-datingen

Speed-dating uppmärksammas internationellt

Organisationen We Link Sweden har lyft fram Skövde kommuns omtalade satsning med speed-dating mellan rektorer och lärare från Syrien. Projektet får nu internationell uppmärksamhet.

I december 2015 ordnades en så kallad speed-dating mellan rektorer i Skövde kommun och lärare från Syrien. Av de trettio lärarna som deltog i speed-datingen fick tjugofyra anställning som serviceassistenter och arbetar nu på olika skolor.

We Link Sweden har granskat cirka sextio projekt och initiativ som lyfter fram olikheter i organisationer och företag. Femton av dessa organisationer bjöds in att skicka in en mer utförlig beskrivning av sitt  projekt. Av dessa femton valdes sex ut, bland annat Skövde kommuns arrangemang Speed-dating.

– Det är fantastiskt kul att vi blivit utvalda. Skövdemodellen är ett samarbete mellan kommun, arbetsförmedling och arbetsliv och skapar nya lösningar, som exempelvis speed-dating. Det ger både möjligheter för nyanlända att komma in i arbetslivet och bättre förutsättningar att kunna matcha deras kompetens mot det behov av arbetskraft som finns, säger Peter Lidström, projektledare i Skövde kommun.

De sex utvalda projekten kommer att skickas till Global Diversity Exchange i Kanada för en slutlig bedömning. Om Skövdes projekt går vidare efter den bedömningen så resulterar det i att projektet beskrivs i en global rapport med flera medverkande länder.

Om We Link Sweden
We Link Sweden arbetar för att främja olikheter i organisationer och företag. De ser till helheten och stöttar organisationer att se olikheter som en tillgång på alla nivåer.

Läs mer om We Link Sweden.

Läs mer om Global Diversity Exchange