Starten har gått för Skövdes nya stadsdel

Engagemanget finns på plats. Förarbetet är gjort. Beslutet är fattat. Nu startar arbetet med utveckling av stadsdelen Mariesjö. Det första steget mot Skövde Science City är taget.

Måndagen den 28 september beslutade kommunfullmäktige i Skövde om planprogrammet för stadsdelen Mariesjö. Detta innebär att det nu är dags att göra verklighet av den vision som vuxit fram om en helt unik stadsdel som binder samman centrum med Science Park Skövde och Högskolan.

— Vi har nu fattat beslutet om att det här ska göras. Vi har tillsammans bestämt oss för att satsa på Skövde och Skaraborgs framtid genom att ställa om en hel stadsdel. Nu är det dags att vi tillsammans gör jobbet, sa Katarina Jonsson, kommunstyrelsen ordförande i samband med att ett antal aktörer samlades på tisdagen för att markera starten på projektet.

Utmanande och spännande med många möjligheter

I och med kommunfullmäktiges beslut kan arbetet med att se till att projektet går från plan till verklighet. En gemensam fråga för kommun, näringsliv, högskolan och Science Park Skövde med flera.

— Det krävs mod för att göra det här. Det är en utmaning och det är spännande, men vi kommer att klara av det nu när vi tillsamman har bestämt oss för att det är det här vi vill, sa Ingi Jonasson, som representerande företaget Aptic. För att kunna möta framtiden så behöver den här satsningen påbörjas nu, annars hamnar vi efter.

Mariesjös läge är unikt och erbjuder möjligheter att knyta samman Skövdes stadsdelar och samtidigt skapa en utvecklad samhörighet mellan centrum, högskola och Science Park. En förutsättning för att skapa en konkurrenskraftig stad som lockar unga och som erbjuder en bredd i både utbildning, boende, karriär och fritid.

— Det är en möjlighet för hela staden och hela regionen att skapa kraft, att skapa en miljö som bubblar av möjligheter och som stärker oss alla inför framtiden, sa Mats Jägstam, VD för Science Park Skövde. Vi är med och vi vill bidra. Vi ser potential för många nya arbetstillfällen i och med den här satsningen som kan ta oss mot att etablera oss som Skövde Science City och därmed göra oss till en spelare att räkna med långt framöver.

 

Med på bilden från vänster: Ingi Jonasson (CO Aptic), Mats Jägstam (VD Science Park Skövde), Katarina Jonsson (KSO Skövde kommun) och Tehseen Aslam (vice rektor HIS).