Störningar i telefonin - löst

Under morgonen upplevdes det störningar i vår telefoni vilket medförde svårigheter att nå Skövde kommuns Kontaktcenter via telefon. Problemet är nu löst!