Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Strandskydd Boulognersjön

Mark- och miljööverdomstolen har fattat beslut om att detaljplanen för Norra Ekedal antas med motiveringen att Boulongersjön inte omfattas av strandskydd.

Skövde kommun har hela tiden hävdat att en konstgjord sjö som saknar naturliga tillflöden inte kan anses omfattas av strandskydd.

Beslutet innebär att planeringen för 180 nya bostäder i centralt läge kan fortgå vilket är betydelsefullt för Skövdes fortsatta utveckling.