Strandskydd Boulognersjön

Mark- och miljööverdomstolen har fattat beslut om att detaljplanen för Norra Ekedal antas med motiveringen att Boulongersjön inte omfattas av strandskydd.

Skövde kommun har hela tiden hävdat att en konstgjord sjö som saknar naturliga tillflöden inte kan anses omfattas av strandskydd.

Beslutet innebär att planeringen för 180 nya bostäder i centralt läge kan fortgå vilket är betydelsefullt för Skövdes fortsatta utveckling.