en maskros

Ta hjälp av Stöttepelaren

Mår du eller någon du känner dåligt? I foldern Stöttepelaren samlas både lokalt och nationellt stöd vilka du själv, som privatperson, kan vända dig till när livet är svårt.

I foldern Stöttepelaren finns kontaktuppgifter till så väl kommunala verksamheter och organisationer som nationella. Folder uppdateras årligen och finns bland annat på kommunens mötesplatser och vårdcentraler. Men även på vår hemsida.

Här hittar du Stöttepelaren för 2021 i digital version

Här hittar du Stöttepelaren för 2021 på finska