Tack för du tycker till!

Tack till alla er som svarat på SCB:s medborgarundersökning som skickats hem till 1200 slumpvis utvalda personer i Skövde.

Under hösten gick en medborgarenkät ut till 1 200 slumpvis utvalda invånare i Skövde kommun som är över 18 år. Det är SCB:s medborgarundersökning, som är en attitydundersökning, som görs på uppdrag av 161 av Sveriges 290 kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. 

Undersökningen ger bland annat svar på hur invånarna tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att jämföra Skövdes resultat med andra kommuner och med Sverige som helhet.

Stort tack till alla er som har svarat på enkäten! Era svar är viktiga för oss.  

Om du inte blev en av de 1200 utvalda så tar vi gärna emot idéer och synpunkter om vårt arbete på vår webbsida eller via vårt Kontaktcenter.