Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Trivselvärdar på plats i Södra Ryd

I går började de fyra trivselvärdarna i Södra Ryd. Trivselvärdarna ska arbeta med barn och ungdomar med fokus på de som är under 18 år.

Värdarna kommer att fungera som en förlängd arm av, och arbeta tätt tillsammans med, Mötesplatsen Flamman. De kommer att röra sig runt om i Södra Ryd under dygnets alla timmar och verka för en trygg och trivsam stadsdel.

Trivselsvärdarna är Linda Khalaf, André Solaka, Elias Hussein och Philip Oshana. De börjar med att ha introduktion och kommer att sätta igång med verksamhet under veckan. Trivselvärdarna kommer att arbeta i två team, ett som arbetar med aktiviteter och ett med trygghetsskapande arbete, och varannan vecka byts de av.

Arbetet med att rekrytera trivselvärdar inleddes för knappt två månader sedan och utlöstes av de nationella åtgärderna med anledning av Corona-pandemin. Bränderna i Ryd är inte anledningen till att de anställts men de kommer att användas för att stötta de frivilliga krafterna som just nu är engagerade i Södra Ryd. Till exempel genom att öppna Flamman på nätterna för de som nattvandrar.

- Kommuner har ett ansvar att arbeta brottsförebyggande, polisen utreder brott och hanterar säkerhet generellt i kommunen medan kommunen ska hantera folkhälsa och beakta trygghet när det kommer till detaljplaner med mera, säger Markus Wästefors, säkerhetsansvarig på Skövde kommun.
- Det finns olika delar i att skapa ett tryggt samhälle och myndigheterna har olika del i det arbetet, fortsätter Markus.

Trivselvärdarna i Södra Ryd är ett samarbete mellan Skövde kommun och bostadsbolagen Skövde Bostäder och Balder.