Utredning om organisationskultur startar i juli

Styrgruppen för utredningen av organisationskultur, tillika presidiet för kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har idag fattat beslut om att upphandla Human & heart HR AB för uppdraget att genomföra en utredning av Skövde kommuns organisationskultur.

Utredningen genomförs med start i juli och resultatet presenteras för utskottet under hösten.

- Med anledning av de indikationer på bland annat tystnadskultur som framkom vid ett chefsmöte i kommunen i maj så vill vi med den här utredningen få en tydligare bild av hur chefer och medarbetare upplever organisationskulturen i Skövde kommun. Utskottet vill ha mer fakta och se hela bilden innan nästa steg tas, säger Ulrica Johansson ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

- Resultatet av utredningen kommer vara en viktig del i den handlingsplan som vi i arbetsgivarutskottet gett i uppdrag att ta fram, säger Maria Hjärtqvist. Som opposition har jag en viktigt roll att fylla i att säkra objektiviteten i utredningen och vi genomför detta arbete i nära samverkan med de fackliga parterna i Skövde kommun.

Projektägare och styrgrupp
Projektägare är kommunstyrelsens arbetsgivarutskott och där ingår Ulrica Johansson (C), Maria Hjärtqvist (S), Theres Sahlström (M), Christer Winbäck (L) och Robert Ciabatti (S).

Styrgruppen har formerats om och består av presidiet i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Ulrica Johansson (C) och Maria Hjärtqvist (S).