Utredningen om organisationskulturen i Skövde kommun är klar

Nu är den externa utredningen av organisationskulturen i Skövde kommun, som genomförts under hösten, klar. Här kan du ta del av utredningen.