Vaccination mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 pågår inom Skövde kommun och sker enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

De brukare som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, alltså har sjukvårdsinsatser från Skövde kommun, berörs av kommunens pågående vaccinationsverksamhet. Är man inte inskriven i kommunal hälso- och sjukvård så ansvarar regionen för vaccineringen.

Man kan bli inskriven i den kommunala hälso- sjukvården om man har ett omfattande eller långvarigt behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, om man bor på ett äldreboende, är tillfälligt på korttidsboende eller har växelvård. Ålder styr inte vilka som blir inskrivna, inte heller om man har andra insatser, såsom hemtjänst. 

— Alla som är inskrivna i vår kommunala hälso- och sjukvård som vill ha vaccin kommer att få vaccin enligt prioriteringsordningen, säger Josefina Söderström som är Skövde kommuns samordnare för vaccinering. Vi ligger just nu bra till och får påfyllning av vaccin varje vecka. Vi arbetar så snabbt vi kan för att så många som möjligt ska bli vaccinerade så fort som möjligt.

Myndigheternas målsättning är att alla boende i Sverige som är över 18 år samt personer under 18 år tillhörande en riskgrupp ska erbjudas kostnadsfri vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Du kan läsa mer om vaccinering på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhalsomyndigheten.se