Ge din bild av Skövde

Svara gärna på vår enkät och ge din input. Du är helt anonym och dina svar kommer att användas i det fortsatta arbetet med Skövdes platsvarumärke.

Stärka bilden av Skövde

Med ett tydligt platsvarumärke kan vi stärka Skövdes attraktivitet och ha större framgång med att locka till oss inflyttare, studenter, besökare och företagsetableringar. Därför har Skövde kommun och Next Skövde tagit initiativ till ett långsiktigt arbete för att fler ska vara överens om vad vi vill berätta om Skövde.

Just nu pågår en idéprocess för att involvera medborgare och företag i formandet av platsvarumärket Skövde. Arbetet innebär workshops, enkäter och möten för att samla in uppfattningar och inspel kring synen på Skövde och vad vi tillsammans vill berätta om platsen. Efter insamlingsarbetet kommer en varumärkesplattform att utformas och en visuell identitet för platsen Skövde att arbetas fram. 

Delta i enkäten här och berätta vad du är stolt över i Skövde

Tack för att du är med och bidrar.

 

Mer information

Läs gärna mer om arbetet med Skövdes platsvarumärke på vartskovde.se