Från vänster, Ramona Nilsson, näringslivschef, Johan Ask, kommunalråd (S), Ulrica Johansson kommunalråd (C), Tomas Fellbrant, kommundirektör och Katarina Jonsson (M), kommunalråd.

Stöttar lokalt näringsliv med värdecheck till medarbetare

Skövde kommuns medarbetare får värdecheck att handla för hos lokala företag. Värdechecken är både ett tecken på uppskattning av medarbetarnas arbete i dessa ovanliga tider men också en uppmaning att handla lokalt i Skövde kommun och därmed stötta det lokala näringslivet.

- Jag är stolt över mina medarbetare och vill tacka för det fina arbete de bidrar med i den speciella tid vi nu lever i, säger Tomas Fellbrant kommundirektör. Värdechecken är ett sätt att visa uppskattning och jag hoppas att de nyttjar denna gåva på bästa sätt.

Alla anställda får värdecheck

Värdechecken, som delas ut till alla visstid- och tillsvidareanställda i kommunen är på 300 kronor och gäller som betalning vid ett enskilt köptillfälle hos företag belägna i Skövde kommun. Checken börjar delas ut i slutet av vecka 17. Det är frivilligt för företagen att ta emot värdechecken och sista dagen att använda den är 30 juni 2020. Företagarna redovisar värdecheckarna genom en e-tjänst hos Skövde kommun.

Insats som uppmuntrar

De tre kommunalråden Johan Ask, Ulrica Johansson och Katarina Jonsson är eniga om att det är viktigt att uppmärksamma både medarbetarna i Skövde kommun och det lokala näringslivet. De ser att näringslivet påverkas av coronaviruset och att detta är en av alla de insatserna som görs för att underlätta i denna kris. Deras förhoppning är att värdechecken kommer att uppmuntra till att handla i Skövde nu när det behövs som mest.

- Inget är som vanligt just nu, men i Skövde gör vi saker tillsammans och vi hjälps åt, säger näringslivschef Ramona Nilsson. I samband med att vi distribuerar värdechecken uppmanar vi alla handlare och medarbetare att följa de allmänna råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger kring social distansering. Vi vill naturligtvis inte att denna insats ska bidra till smittspridning, avslutar hon.

Är du företagare och kommer ta emot värdecheckar hittar du mer information på denna sida.