Veterandagen firades

På söndagen den 29 maj firades Veterandagen vid minnesstenen i Garpaparken i Skövde. Firandet arrangerades av Skövde kommun med stöd av Veteranförbundet.

Theres Sahlström (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, talade bland annat om hur det är att vara anhörig när en familjemedlem åker på utlandsuppdrag och hur hela familjen blir påverkad. Men också tacksamheten att nu åter, efter pandemin, kunna samlas och tillsammans hedra de veteraner som gör en insats för demokrati och fred.

— Skaraborg med sina många regementen står för en ansenlig del av de utlandstjänster som varje dag visar omvärlden att vi bryr oss om varandra. Det är mycket känslor, ödmjukhet och stolthet över de insatser ni gjort. Tacksamhet för att vi nu efter pandemiåren kan vara här tillsammans för att hedra veteraner och minnas de som betalt med sitt liv för att försvara andras rätt till demokrati, fred och frihet, sa Theres Sahlström.

Theres Sahlström höll tal under firandet

Lars Handell från veteranförbundet lyfte bland annat fram vikten av att samhällets stöd efter hemkomsten från en utlandsuppdrag och hur det området har utvecklats under åren.

Musikskolan stod för musiken under ledning av Martin Lindor, enhetschef musikskolan. Ett 50-tal besökare deltog i firandet.

Veterandagen är tillägnad all svensk myndighetspersonal som har varit utsänd till internationell tjänst och deras anhöriga. Firandet sker såväl på riksnivå som regional och lokal nivå.