Barn- och ungdomspolitik

Med rätt förutsättningar kan unga både forma sina egna liv och bidra till en positiv samhällsutveckling. Målet med den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Här kan du som ung hitta information om hur du kan påverka eller förverkliga dina idéer.

SPLASH

Har du en idé som du vill ha stöd med att förverkliga? SPLASH-medel är ett stöd som ungdomar i Skövde kommun kan ansöka om för att genomföra aktiviteter.

Läs mer

Påverka

Det finns ett flertal verktyg för dig som är ung att påverka!

Läs mer

Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Från och med den 1 januari 2020 bli barnkonventionen lag i Sverige. 

UNICEFs sida om barnkonventionen

Barn- och ungdomspolitiska programmet

Vision Skövde 2025 slår fast att Skövde kommun ska vara känd som en välkomnande plats där människor möts, verkar och mår bra. För att nå visionen utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv måste vi se barn och ungdomar som fullvärdiga medborgare.

Läs mer