Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Pride

Hur kan du påverka?

Även om du ännu inte fyllt 18 år och därmed inte har möjlighet att påverka politiken genom allmänna val finns det flertalet verktyg du kan använda dig av för att föra fram dina åsikter.

Som ung kan du vara med och påverka utvecklingen av Skövde kommun.

DU KAN:

  • Delta i demonstrationer/manifestationer
  • Debattartiklar/insändare
  • Begära ut allmäna handlingar
  • Rätten att kontakta politiker
  • Medborgarförslag