Information med anledning av bränder i Tidan

Skövde kommun bjuder in till ett digitalt informationsmöte där vi vill informera om det arbete som pågår samt prata om vad vi kan göra tillsammans för att påverka situationen.

Bakgrund

Under år 2020 och början av 2021 har tio troligvis anlagda bränder skett i Tidan. Det rör sig om åtta bränder i containrar, en bilbrand och en brand i en förrådsbyggnad. Bränderna har inträffat främst under helger och då senare på kvällen eller natten. Skövde kommun ser allvarligt på bränderna och har av den anledningen aktiverat en arbetsgrupp bestående av Skövde kommun, Polisen och Räddningstjänsten som arbetar kontinuerligt med händelserna.

Genomfört informationsmöte

Skövde kommun vill hålla de boende i området uppdaterade om läget och skapa möjlihget till dialog. Därför bjöd vi den 9 februari in till en digital informationsträff för att informera om det arbete som pågår samt prata om vad vi kan göra tillsammans för att påverka situationen.

Med på mötet fanns Skövde kommun (skolan, säkerhet, fastighet), men även representanter för polisen och räddningstjänsten.  

Vad kan du göra?

De som har absolut bäst koll i ett område är de som bor där. Ni vet vad som avviker från det normala och känner igen personer, fordon med mera. Era iakttagelser är avgörande för att polisen ska kunna göra ett bra arbete. Om du ser något som du tror att polisen behöver/vill veta ska du höra av dig till dem direkt.

Du kan även starta en Grannsamverkan för att göra området mindre attraktivt för brottslighet genom ökad uppmärksamhet. Läs mer om Grannsamverkan här. 

Tipsa polisen

Tips från er medborgare är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster.

Polisen tar helst emot ditt tips via telefon. Ring 114 14. Du kommer till ett talsvar. Säg "tips" för att komma vidare.

Vill du inte ringa finns det ett webbformulär som du kan använda. Använd också formuläret om du har bilder du vill skicka med. Du hittar formuläret här:

https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/

Kom ihåg - är det en akut situation ska du alltid ringa 112.

Tack för hjälpen! 

 

Sammanställning av bränder

210209
Brand i byggnad (lekstuga)
Berglundavägen

210131
Brand i avfall/återvinning
Skövdevägen

 210124
Brand i byggnad
Skolvägen 

210121
Brand i avfall/återvinning
Skövdevägen

 210118
Brand i avfall/återvinning
Skövdevägen

 201206
Brand i avfall/återvinning
Skövdevägen

 201129
Brand i soptunna
Återvinningsstationen

 200806
Brand i avfall/återvinning
Skövdevägen

 200801
Brand i avfall/återvinning
Skövdevägen

 200628
Brand i fordon
Stationsvägen

 200517
Brand i avfall/återvinning
Stationsvägen