Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Information om coronaviruset och covid-19

Skövde kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om du har symptom - stanna hemma

Alla måste ta ansvar för att förhindra att smitta sprids. Vid symtom så ska man stanna hemma från skola och arbete och undvika sociala kontakter som kan bidra till smittspridning. Särskilt viktigt är det att de som arbetar inom vård och omsorg och socialtjänst inte går till jobbet även om man bara har lindriga symtom. 

Frågor och information om coronaviruset och covid-19

Har du frågor om coronaviruset och covid-19, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Vårdguiden - information om symtom

Folkhälsomyndigheten – information om smittspridning och viruset

Krisinformation.se - samlad information om viruset från ansvariga myndigheter

Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans.
På Krisinformation.se finns samlad information för dig som känner oro. 

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.