Anpassningar

Här kan du läsa om Folkhälsomyndigheten och regeringens senaste anpassningar av restriktioner.

Från 12 januari gäller:

Efter jul och nyårshelgerna har smittspridningen ökat kraftigt. För att minska belastningen på hälso- och sjukvården införs åtgärder med avsikten att gälla under en begränsad tid, för att vaccinationsinsatserna ska hinna komma längre. Åtgärderna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag.
Allmän uppmaning  att vaccinera sig! Tider och platser för vaccination mot covid-19 i Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Åtgärder som införs från och med den 12 januari 2022

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer och minst 1 meter mellan sällskapen.  För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.
 • För mässor med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
 • Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster på serveringsställen. Stängning senast kl 23.
 • Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
 •  Avrådan om cuper och läger inomhus förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
 • För vuxenutbildningar och lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.


Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik och munskydd rekommenderas  om det inte går att hålla avstånd.
 • Handelsplatser har krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.


Mer information finns på www.folkhalsomyndigheten.se

 

Från 23 december gäller:

Regeringen inför fler smittskyddsåtgärder eftersom smittspridningen av covid-19 ökar i samhället liksom belastningen på sjukvården.

Åtgärder som införs från och med den 23 december 2021:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 20 deltagare inomhus ska enbart ha sittande publik, oavsett om vaccinationsbevis används eller inte. Utan vaccinationsbevis begränsas sällskapens storlek till max 8 personer och 1 meters avstånd mellan sällskap. Här finns ett undantag för religiösa sammankomster.
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare inomhus kräver vaccinationsbevis och en begränsad storlek på sällskap till max 8 personer samt 1 meters avstånd mellan sällskap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 500 deltagare eller fler kan alltså inte anordnas utan vaccinationsbevis.
 • För serveringsställen gäller krav på sittande servering och 1 meters avstånd mellan sällskap. Detta gäller även nattklubbar.
 • För mässor och handelsplatser inomhus gäller minst 10 kvm per person.
 • För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel museer, konsthallar och gym, gäller minst 10 kvm per person med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare, till exempel träning, tävling.
 • Mellan den 23 december 2021 och den 16 januari 2022 införs en avrådan till föreningar för kultur, idrott och fritid från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan genomföras. Avrådan gäller inte sådan idrott som är yrkesmässig.
 • Allmänna råd om att arbeta hemifrån kommer att återinföras.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.

Mer information finns på www.folkhalsomyndigheten.se

Från 8 december gäller:

För att minska risken för smittspridning av covid-19 har Regeringen och Folkhälsomyndigheten infört nya restriktioner.

 • Håll avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 • Undvik trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använd andra färdsätt. Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.
 • Anställda ska ges möjlighet att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. På arbetsplatsen uppmanas anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum samt undvika större samlingar inomhus med många deltagare.


Alla uppmanas att vaccinera sig. Vid symtom ska man stanna hemma och även gå och testa sig.

Mer information finns på www.folkhalsomyndigheten.se

Från 1 december gäller:

Från 1 december krävs ett uppvisande av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer. (Vaccinationsbeviset bekräftar att du tagit två doser vaccin.) Personer under 18 år behöver inte visa upp ett vaccinationsbevis.

Gå in på www.covidbevis.se och logga in med e-legitimation för att ladda ner ditt vaccinationsbevis till mobil. Du kan även välja att skriva ut vaccinationsbeviset på papper.

Mer information om vaccinationsbevis finns på www.folkhalsomyndigheten.se och www.ehalsomyndigheten.se

Från 1 november gäller:

Den 1 november ändras rekommendationerna till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom. Då ändras också rekommendationerna om vem som ska testa sig och när.

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom.

Mer detaljer om ändringarna den 1 november finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbsida.