Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Anställd i Skövde kommun

Här hittar du information om vad som gäller för dig som arbetar i någon av våra verksamheter.

  • Medarbetare som är symtomfria bedöms som friska och kan gå till arbete som vanligt.
  • Medarbetare som har symtom ska vara hemma.
  • Det är av yttersta vikt att medarbetare som arbetar inom vård och omsorgs och socialtjänstens verksamheter är extra uppmärksamma och meddelar sin chef redan vid tecken på symtom!
  • Medarbetare som har möjlighet arbetar hemma om verksamheten tillåter efter beslut av närmsta chef. 
     

Vanliga frågor och svar

Hur får jag som medarbetare information? 

- Information publiceras löpande på intranät och skovde.se.
- Är du orolig eller har frågor om din arbetssituation, prata med din chef.
- Frågor från media hänvisas till pressansvarig för samordning.
- Kontaktperson på HR finns som stöd för chefer kring bedömningar och arbetsgivarfrågor.

Vad gäller kring egentest för covid-19 för Skövde kommuns personal?  

Skövde kommun erbjuder möjligheten för medarbetare att genomföra ett egentest för att kunna utesluta covid-19 vid milda symtom. Syftet är att medarbetare ska kunna återgå i tjänst istället för att man är hemma för säkerhets skull.

Testerna är frivilliga och kan göras efter att man varit i kontakt med sin närmaste chef och om man kommit överens om att man ska testa sig. Testet är till för den som har så milda symtom att man i vanliga fall skulle gått till jobbet men som i det här läget gör att man stannar hemma för säkerhets skull.

Om ditt test skulle visa sig positivt och du har konstaterad covid-19 så måste du kontakta en vårdcentral för att komma i kontakt med en läkare. Läkaren ger dig förhållningsregler som du ska följa. Läs mer om covid-19 i Västra Götaland på Vårdguiden 1177.

Det är inte en grund för medicinsk bedömning utan ett sätt att kontrollera att man kan återgå i tjänst genom att utesluta covid-19. Är man sjuk ska man stanna hemma oavsett och behöver man vård kontaktar man 1177 eller vårdcentralen. Har du så pass tydliga symtom att du känner dig sjuk ska du stanna hemma och då är inte detta egentest aktuellt för dig.

 

Var får jag som chef information?

Du får informaiton från din närmsta chef samt hittar information och stöd gällande bedömningar och arbetsgivarfrågor i HR-handboken på intranätet.

När ska jag stanna hemma? 
Stanna hemma när du känner dig sjuk. 
 
Stanna även hemma om du har mycket milda symtom, men prata med din chef om möjligheten att göra ett egentest för att snabbt kunna återgå till arbetet. Om du har väldigt lätta symtom och bedömer att du hade kunnat arbeta i vanliga fall, men på grund av situationen med covid-19 tvingas stanna hemma, kan du göra ett egentest i kommunens regi. 
 
Om du känner dig sjuk ska du inte gå till jobbet och egentestet är då inte aktuellt för dig. Du kan vända dig till en vårdcentral för att få göra ett test för att se om du har smittats av covid-19. Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för testerna och i vilken omfattning de genomförs.  
 
Läs mer om covid-19 i Västra Götaland och tester på 1177. Här kan du även få information om hur länge du ska stanna hemma och vad som gäller om någon i ditt hushåll har konstaterad covid-19. 

Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet ska du ringa 
1177. 
En nära anhörig har blivit smittad av corona, kan jag som är frisk ändå gå till jobbet?

Den som bor tillsammans med en person med konstaterad covid-19 infektion kan behöva stanna hemma från för- och grundskola, gymnasiet eller arbetet. Det är behandlande läkare som meddelar den som blir berörd av detta. Krav på att stanna i hemmet kan alltså inte beslutas av individen själv.

Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens hemsida och om du behöver rådgivning kring din situation ska du kontakta 1177.

Boende i samma hushåll som individ med konstaterad covid-19 och som fått förhållningsregler av läkare, kan ansöka hos Försäkringskassan om smittbärarpenning.

Det krävs då även att individen inte har möjlighet att utföra sitt arbete i hemmet samt ett läkarintyg. Smittbärarpenningen utgör knappt 80% av lönen, med högsta belopp på 804 kr/dag.

För mer information:
Försäkringskassan – Coronaviruset det här gäller
SKR

Jag som har planerade resor i tjänsten, hur ska jag tänka?

I huvudsak ska inga resor genomföras i tjänsten på grund av de rådande läget. Ha en dialog med din chef för att reda ut om det uppstår frågor. 

Vad gäller för VAB?

Föräldrar till barn som inte kan vara i förskola och skola på grund av sjukdom eller förkylningssymtom har rätt till VAB. Detta anmäls enligt gällande rutiner vid arbetsplatsen. 

Gällande sjukintyg från och med 7:e dagen för barn som är hemma från förskola eller skola är det en fråga som Försäkringskassan handlägger, läs mer om det på deras webbplats. 
Vad gäller kring karensavdraget? 

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Arbetsgivaren fortsätter att göra karensavdrag som vanligt och du som anställd får i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från Försäkringskassan.

Ansökan om sjukpenning görs som vanligt på Mina Sidor. I samband med anmälan till Försäkringskassan ska uppgift lämnas om organisationsnummer. Skövde kommuns organisationsnummer är: 212000-1710.

På försäkringskassans webbplats hittar du mer information. 

Vad gäller kring kravet på läkarintyg?

Under de två första veckorna behöver du inte lämna in läkarintyg för att få rätt till ersättning vid sjukdom. Från och med dag 15 ska läkarintyg lämnas till både Försäkringskassan och arbetsgivaren. 

Regeringens beslut att krav på läkarintyg från dag sju upphävs gäller under en tillfällig period från den 13 mars 2020. Syftet är att minska belastningen på hälso- och sjukvården i en situation där resurserna redan är ansträngda samt för att minska riskerna för smittspridning. 
Vad kan jag som medarbetare göra för att minska risken att smittas?
Några rutinmässiga, förebyggande åtgärder som alla kan göra inkluderar:   
- Håll god personlig hygien. 
- Tvätta händerna ofta. 
- Använd handsprit när tvål och vatten inte är tillgängliga. 
- Undvik att röra vid ansiktet eller gnugga i ögonen med otvättade händer. 
- Stanna hemma vid symtom.  

Tänk på avstånden
Ta ansvar för att hålla avstånd. Tänk särskilt på när ni fikar och äter lunch – se till att inte sitta för många vid samma bord och tänk på att skapa avstånd mellan er. Hjälp varandra att göra rätt.