Anställd i Skövde kommun

Här hittar du information om vad som gäller för dig som arbetar i någon av våra verksamheter.

  • Medarbetare som är symtomfria bedöms som friska och kan gå till arbete som vanligt.
  • Medarbetare som har symtom på luftvägsinfektion ska vara hemma.
  • Det är av yttersta vikt att medarbetare som arbetar inom vård och omsorgs och socialtjänstens verksamheter är extra uppmärksamma och meddelar sin chef redan vid tecken på symtom!
  • Medarbetare som har möjlighet ska förbereda sina arbetsstationer för hemmaarbete om detta skulle bli aktuellt. Läs mer på intranätet hur detta enklast görs.
     

Vanliga frågor

Hur får jag som medarbetare information? 

- Information publiceras löpande på intranät och skovde.se.
- Är du orolig eller har frågor om din arbetssituation, prata med din chef.
- Frågor från media hänvisas till pressansvarig för samordning.
- Kontaktperson på HR finns som stöd för chefer kring bedömningar och arbetsgivarfrågor.

Vad gäller kring egentest för covid-19 för Skövde kommuns personal?  

Från och med måndag den 15/6 erbjuder Skövde kommun möjligheten för medarbetare att genomföra ett egentest för att kunna utesluta covid-19 vid milda symtom. Syftet är att medarbetare ska kunna återgå i tjänst istället för att man är hemma för säkerhets skull.

Testerna är frivilliga och kan göras efter att man varit i kontakt med sin närmaste chef och om man kommit överens om att man ska testa sig. Testet är till för den som har så milda symtom att man i vanliga fall skulle gått till jobbet men som i det här läget gör att man stannar hemma för säkerhets skull.

Det är inte en grund för medicinsk bedömning utan ett sätt att kontrollera att man kan återgå i tjänst genom att utesluta covid-19. Är man sjuk ska man stanna hemma oavsett och behöver man vård kontaktar man 1177 eller vårdcentralen. Har du så pass tydliga symtom att du känner dig sjuk ska du stanna hemma och då är inte detta egentest aktuellt för dig.

Sektor vård och omsorg (SVO) fortsätter med egentester enligt egen tidigare framtagen rutin.

Sammanfattning:

  • Egentestet är till för dig som kan svara JA på frågan ”Om det inte hade varit för risker med covid-19 hade du då gått till ditt arbete?”. Om svaret är ja på den frågan kan du kontakta din chef för att få göra ett test. Din chef kommer då att instruera dig i hur du ska gå tillväga.
  • Som medarbetare ska man kontakta sin närmsta chef om man vill testa sig.
  • Som chef ska man ha kännedom om hur man ska instruera sina medarbetare när de kontaktar en angående test. Du som chef hittar mer information i HR-handboken under Stöd för dig som chef.
  • Detta gäller all personal i Skövde kommun. Sektor vård och omsorg följer tidigare egna rutiner och instruktioner kring testning. 
Var får jag som chef information?

Du som är chef hittar information och stöd gällande bedömningar och arbetsgivarfrågor i HR-handboken på intranätet.

När ska jag stanna hemma? 

Folkhälsomyndigheten skriver så här

Vem ska stanna hemma: Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara har lindriga symtom. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Hur länge ska jag stanna hemma: Sju dagar efter symtomdebut kan du återgå till jobbet om du har haft två symtomfria dagar och mår bra i allmänhet. Om du inte mår bra under en längre period än sju dagar så stannar du hemma till du känner dig frisk igen. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.


Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet ska du ringa 1177.

En nära anhörig har blivit smittad av corona, kan jag som är frisk ändå gå till jobbet?

Kontakta sjukvården för bedömning och vidare direktiv. Håll gärna din chef informerad om läget.

Jag som har planerade resor i tjänsten, hur ska jag tänka?

Ha en dialog med din chef. Ni behöver tillsammans göra en bedömning utifrån vilken typ av resa som är planerad och vart. Alternativa mötesformer bör användas om möjlighet finns. En restriktivitet avseende resande i tjänsten gäller tillsvidare.

Vad gäller för VAB?

Föräldrar till barn som inte kan vara i förskola och skola på grund av sjukdom eller förkylningssymtom har rätt till VAB. Detta anmäls enligt gällande rutiner vid arbetsplatsen. 

Gällande sjukintyg från och med 7:e dagen för barn som är hemma från förskola eller skola är det en fråga som Försäkringskassan handlägger, läs mer om det på deras webbplats. 
Vad gäller kring karensavdraget? 

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Arbetsgivaren fortsätter att göra karensavdrag som vanligt och du som anställd får i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från Försäkringskassan.

Ansökan om sjukpenning görs som vanligt på Mina Sidor. I samband med anmälan till Försäkringskassan ska uppgift lämnas om organisationsnummer. Skövde kommuns organisationsnummer är: 212000-1710.

På försäkringskassans webbplats hittar du mer information. 

Vad gäller kring kravet på läkarintyg?

Kravet på läkarintyg avskaffas tillfälligt och du som arbetstagare behöver för närvarande inte uppvisa något läkarintyg under sjuklöneperioden dag 1-14.

Regeringen har beslutat att man under en tillfällig period upphäver kravet på inlämnande av läkarintyg från och med dag 8 i sjuklöneperioden, för samtliga. Detta för att minska belastningen på hälso- och sjukvården i en situation där resurserna redan är ansträngda.

Vad kan jag som medarbetare göra för att minska risken att smittas?
Några rutinmässiga, förebyggande åtgärder som alla kan göra inkluderar:   
- Håll god personlig hygien. 
- Tvätta händerna ofta. 
- Använd handsprit när tvål och vatten inte är tillgängliga. 
- Undvik att röra vid ansiktet eller gnugga i ögonen med otvättade händer. 
- Stanna hemma vid symtom.  

Tänk på avstånden
Uppmaningen från Folkhälsomyndigheten är att vi ska hålla socialt avstånd. Detta innebär att vi alla måste ta ansvar för att se till att vi har avstånd till varandra i den mån det är möjligt på arbetsplatsen. Tänk särskilt på när ni fikar och äter lunch – se till att inte sitta för många vid samma bord och tänk på att skapa avstånd mellan er.