Anställd i Skövde kommun

Här hittar du information om vad som gäller för dig som arbetar i någon av våra verksamheter.

  • Medarbetare som är symtomfria bedöms som friska och kan gå till arbete som vanligt.
  • Medarbetare som har symtom ska vara hemma och testa sig. Det är av yttersta vikt att medarbetare som arbetar inom vård och omsorgs och socialtjänstens verksamheter är extra uppmärksamma och meddelar sin chef redan vid tecken på symtom!
  • Medarbetare som har möjlighet Ska arbeta hemifrån om om verksamheten tillåter. 
     

Vanliga frågor och svar

Hur får jag som medarbetare information? 

- Information publiceras löpande på intranät och skovde.se.
- Är du orolig eller har frågor om din arbetssituation, prata med din chef.
- Kontaktperson på HR finns som stöd för chefer kring bedömningar och arbetsgivarfrågor.

Vad gäller kring egentest för covid-19 för Skövde kommuns personal?  

Skövde kommun erbjuder de  medarbetare i verksamheter där arbetet kräver att man är på plats fysiskt för att kunna utföra arbetet att ta ett egentest vid vår egentestmottagning. Det går inte att göra en komplett lista men det handlar t.ex. om medarbetare inom vård och omsorg, skola och service. Detta på grund av att trycket på mottagningen är stort.

Medarbetare som har symtom på lättare luftvägsinfektion och som har möjlighet att arbeta hemifrån, ska inte testa sig vid egentestmottagningen utan stanna hemma sju dagar innan återgång till arbetsplatsen.

Testerna är frivilliga och kan göras efter att man varit i kontakt med sin närmaste chef och om man kommit överens om att man ska testa sig. Testet är till för den som har så milda symtom att man i vanliga fall skulle gått till jobbet men som i det här läget gör att man stannar hemma för säkerhets skull.

 

Var får jag som chef information?

Du får informaiton från din närmsta chef samt hittar information och stöd gällande bedömningar och arbetsgivarfrågor i HR-handboken på intranätet.

När ska jag stanna hemma? 

Stanna hemma när du känner dig sjuk.

Stanna även hemma om du har mycket milda symtom, men prata med din chef om möjligheten att göra ett egentest för att snabbt kunna återgå till arbetet.

Läs om vad som gäller om du eller någon i familjen blivit sjuk på Folkhälsomyndighetens hemsida: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) eller på

Åtgärder mot covid-19 i januari — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vad gäller för VAB?

Föräldrar till barn som inte kan vara i förskola och skola på grund av sjukdom eller förkylningssymtom har rätt till VAB. Detta anmäls enligt gällande rutiner vid arbetsplatsen. 

Det finns inte någon skyldighet att lämna intyg till arbetsgivaren.
Vad gäller kring karensavdraget? 

Regeringen har föreslagit att ersättningen för karens ska återinföras på grund av den ökade smittspridningen i samhället. Eftersom det inte finns något beslut än, så gäller ordinarie regler fram till dess att beslut i frågan fattas av riksdagen i slutet av januari. Det innebär att medarbetare just nu bara kan ansöka om ersättning för karens  till och med 30 september 2021. När riksdagen har fattat beslut, vilket sannolikt sker i slutet av januari, kommer du att kunna ansöka om ersättning i efterhand från 8 december 2021.

Läs mer om Ersättning för karensavdrag på Försäkringskassan.se 

 

Ansökan om sjukpenning görs på Mina Sidor. I samband med anmälan till Försäkringskassan ska uppgift lämnas om organisationsnummer. Skövde kommuns organisationsnummer är: 212000-1710.

Vad gäller kring kravet på läkarintyg?

Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperiod. Det slopade kravet på läkarintyg planeras att ingå i den extra ändringsbudget som lämnas till riksdagen i januari 2022.

Förslaget är särskilt viktigt för att minska belastningen på vården och för att begränsa smittspridningen. Det slopade kravet på läkarintyg föreslås träda i kraft den 7 februari, men tillämpas för tid från och med den 19 januari, och gälla till och med den 31 mars 2022.

De tillfälliga reglerna innebär att en person inte behöver styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de 14 första sjukdagarna för att kunna få sjuklön eller sjukpenning, jämfört med de vanliga reglerna då läkarintyg ska lämnas från och med åttonde sjukdagen.

Läs mer:

Vad kan jag som medarbetare göra för att minska risken att smittas?

Följ de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Några rutinmässiga och förebyggande åtgärder som alla kan göra inkluderar:  

  • Tvätta händerna ofta, använd handsprit när tvål och vatten inte är tillgängligt.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller gnugga i ögonen med otvättade händer.
  • Stanna hemma vid symtom. 
  • Testa sig vid symtom på covid-19.
  • Håll avstånd till varandra.

 
Tänk på avstånden

Ta ansvar för att hålla avstånd. Tänk särskilt på det när ni har möten, fikar och äter lunch – se till att inte sitta för många vid samma bord och tänk på att skapa avstånd mellan er. 
Instruktionsfilmer munskydd, visir och personlig skyddsutrustning

Hur du använder munskydd vid misstänkt smitta

Hur du använder visir

Hur du använder personlig skyddsutrustning