Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Besöka verksamheter och boenden

Här hittar du frågor och svar om vad som gäller vid besök inom äldreomsorgen och inom socialtjänsten.

Vad gäller för besök inom äldreomsorgen?

I och med de skärpta rekomendationerna från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland så gäller besöksrestriktivitet på samtliga boenden inom Skövde kommun. Vi uppmanar starkt att man avvaktar med sitt besök så länge de skärpta rekommendationerna gäller. Besök kan genomföras efter samverkan med ansvarig personal på boendet. 

Boka ditt besök i förväg

För att besöka våra äldreboenden måste du förboka ditt besök. Dörrarna kommer fortsatt att vara låsta för att vi ska kunna säkerställa säkra besök för boende, besökare och personal. 

Man är inte välkommen om man har minsta symtom. Vid besök ska man hålla avstånd till varandra och respektera våra förhållningsregler.

Om besök ska genomföras, följ de regler och instruktioner som finns på respektive boende. Fråga personalen om du är osäker. Tillsammans ser vi till att vi kan genomföra besök på ett säkert sätt.

Är du anhörig och vill veta mer om vad som gäller kan du kontakta ansvarig enhetschef på äldreboendet för vägledning och information. 

Vad gäller för socialtjänsten?

Besöksrestriktivitet gäller på socialtjänstens boenden (Rosenhaga, Käpplunda, Rosenbacken och Parkgatan). Med anledning av det rådande läget och de skärpta rekommendationerna bedrivs ingen öppen verksamhet. Undantag gäller för aktiviteter som kan genomföras utomhus. Med hänvisning till de allmänna råden är det inte lämpligt att ha öppen verksamhet på familjecentralerna och träffpunkten igång där många människor samlas inomhus.