Besöka verksamheter och boenden

Här hittar du frågor och svar om vad som gäller vid besök inom äldreomsorgen och inom socialtjänsten.

Vad gäller för besök inom äldreomsorgen?

På grund av den ökade smittspridningen gäller anpassade besök på Skövde kommuns särskilda boenden från och med måndag den 10 januari 2022. 

Detta gäller:

  • Besök ska bokas i förväg med personal på aktuellt boende
  • Antalet besökare ska begränsas för att undvika trängsel
  • Använd handdesinfektion och skyddsutrustning som erbjuds
  • Besök genomförs i den boendes lägenhet eller i anvisat utrymme
  • Besökare ska inte vistas i gemensamma utrymmen
  • Genomför gärna besöken utomhus om möjligt
  • Följ de anvisningar som finns på respektive boende

 

Samtliga besökare ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att hålla avstånd och att inte besöka kommunens verksamheter om man har symtom.

Höjd nivå för skyddsutrustning 

Nivån kring skyddsutrustning höjs inom hela sektor vård och omsorg för att minska risken för smittspridning bland såväl brukare som personal med anledning av samhällssmittan.

Om besök ska genomföras, följ de regler och instruktioner som finns på respektive boende. Fråga personalen om du är osäker. Tillsammans ser vi till att vi kan genomföra besök på ett säkert sätt.

Vid besök ska man hålla avstånd till varandra och respektera våra förhållningsregler. Man ska också vara symtomfri. Följ instruktioner om skyddsutrustning och handsprit som finns vid entréer.

Är du anhörig och vill veta mer om vad som gäller kan du kontakta ansvarig enhetschef på äldreboendet för vägledning och information. 

Vad gäller för socialtjänsten?

Besök kan genomföras på våra boenden (Rosenhaga, Käpplunda, Rosenbacken och Parkgatan). Med hänvisning till de allmänna råden är det inte lämpligt att ha öppen verksamhet på familjecentralerna och träffpunkten igång där många människor samlas inomhus.