Besöka verksamheter och boenden

Här hittar du frågor och svar om vad som gäller vid besök inom äldreomsorgen och inom socialtjänsten.

Vad gäller för besök inom äldreomsorgen?

Om besök ska genomföras, följ de regler och instruktioner som finns på respektive boende. Fråga personalen om du är osäker. Tillsammans ser vi till att vi kan genomföra besök på ett säkert sätt.

Vid besök ska man hålla avstånd till varandra och respektera våra förhållningsregler. Man ska också vara symtomfri. Följ instruktioner om skyddsutrustning och handsprit som finns vid entréer.

Är du anhörig och vill veta mer om vad som gäller kan du kontakta ansvarig enhetschef på äldreboendet för vägledning och information. 

Vad gäller för socialtjänsten?

Besök kan genomföras på våra boenden (Rosenhaga, Käpplunda, Rosenbacken och Parkgatan). Med hänvisning till de allmänna råden är det inte lämpligt att ha öppen verksamhet på familjecentralerna och träffpunkten igång där många människor samlas inomhus.