Besöka verksamheter och boenden

Här hittar du frågor och svar om vad som gäller vid besök inom äldreomsorgen och inom socialtjänsten.

Vad gäller för besök inom äldreomsorgen?

Ett totalt besöksförbud gäller nu inom äldreomsorgen och omfattar äldreboenden, servicehus, korttidsenheter och dagverksamheter. Det råder stopp för verksamheter som träffpunkter och anhörigstöd samt planerad korttid (växelvård) och dagverksamhet. Inom området funktionsnedsättning gäller besöksförbud vid bostäder med särskild service (inom LSS) där det bor personer inom riskgrupper samt vid korttidsvistelser för barn och unga. Daglig verksamhet för brukare med funktionsnedsättning  är stängda. Ordinarie hemtjänst och hemsjukvård bedrivs som normalt enligt följsamhet till basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning.

Undantag från det här beslutet är besök från anhöriga i livets slutskede samt om man måste komma till en kommunal verksamhet inom vård och omsorg direkt från sjukhusvård.

Är du anhörig och vill veta hur du kan hålla kontakt, eller om det är möjligt att genomföra ett nödvändigt besök utomhus kan du kontakta ansvarig enhetschef på äldreboendet för vägledning och information.

Vad gäller för besök inom socialtjänsten?

Sektor socialtjänst har fattat beslut om totalt besöksförbud på samtliga boenden (Rosenhaga, Käpplunda, Rosenbacken och Parkgatan). Det är besöksförbud på träffpunkten SolNavet och sysselsättning för psykiska funktionsnedsättningar Actus.

För boende för ungdomar gäller besöksrestriktioner, ej besöksförbud. Med restriktioner menas att man inte får göra ett besök om man har symptom.