Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Evenemang och fritidsaktiviteter

Här finns frågor och svar samlade om evenemang och fritidsaktiviteter.

Upplevelsebadet på Arena Skövde är stängt

Du kan läsa om vad som gäller för Arena Skövde direkt på deras hemsida.

Frågor och svar gällade Arenabadet

Hur länge är det stängt?
I nuläget fram till 24 januari. Vi avvaktar beslut från Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten om eventuell förlängning.

Återbetalning
Förköpta inträdesbiljetter återbetalas till det kort som användes vid betalning (exklusive serviceavgift). Återbetalningen sker per automatik, du behöver inte göra något. Återbetalningen sker av extern part och viss fördröjning kan uppstå.

Presentkort/10 och 12-kort/årskort
För de presentkort, 10 och 12-kort  samt årskort som gäller 31/10-19/11 kommer utgångsdatum att skjutas fram.

Upplevelsebadet
Stängt. Återbetalning enligt ovan.

Aqua Vitalis
Stängt. Återbetalning enligt ovan.

Motionssim
Stängt. Se information ovan om presentkort/10 och 12-kort/årskort.

Simskolan/minisim/babysim/vuxensim
Simskolan/minisim/babysim/vuxensim är inställt. Mer information kommer längre fram på hemsidan.

Rehabbassäng
Rehabbasängen är stängd. Se information ovan om presentkort/10 och 12-kort/årskort.

Vattenträningar
Vattenträningarna är inställda. Se information ovan om presentkort/10 och 12-kort/årskort.

Vad gäller kring evenemang och större sammankomster?

Vi förhåller oss till de rekommendationer som gäller och följer dessa. Detta innebär att det inte genomförs några evenemang och större sammankomster som strider mot rekommendationerna.

Hur vet jag om ett evenemang är inställt och om jag får pengarna tillbaka?

Varje arrangör informerar själv om inställda evenemang samt eventuell återbetalning av biljett.

Var hittar föreningar information och stöd?