Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Företag och näringslivsfrågor

Här finns det information och vanliga frågor och svar för dig som företagare.

Coronaviruset och covid-19 slår hårt mot det svenska näringslivet. Skövde kommun har vidtagit åtgärder för att stötta det lokala näringslivet i det svåra läge de befinner sig i. 

Vanliga frågor och svar

Vad gäller för avgiftsfri markupplåtelse upp till 50 000 kr?

Effekterna av det nya coronaviruset innebär påfrestningar på näringslivet varför Skövde kommun gör det avgiftsfritt upp till 50 000 kr för uteserveringar och torghandel under 2020.

Kommunen har tidigare fattat beslut om förändringar för att mildra konsekvenserna för företag. Exempelvis förlängd anståndstid, tidigare betalning av leverantörsfakturor och översyn av hyresnivåer.  Nu har ytterligare förslag om åtgärder tagits fram som innebär att avgifter för markupplåtelse för uteserveringar och torghandel blir avgiftsfritt upp till 50 000 kr. 

Vilka omfattas av avgiftsbefrielsen?

Följande områden får avgiftsfritt upp till 50 000 kr för markupplåtelse i Skövde kommun.
- Större kiosker, gatukök
- Mindre kiosker, gatukök
- Biketruck, mindre ambulerande försäljning
- Tillfällig försäljning/visning av produkter
- Uteservering, sommarsäsong (1 april – 31 oktober)
- Uteservering Hertig Johans torg sommarsäsong (1 april – 31 oktober) inklusive varuställ, blomlådor och dylikt.
- Dagtaxa och årsavgifter för torghandel som understiger 50 000 kr för 2020 kommer att betalas tillbaka.
- Halverad avgift för foodtrucks under 2020.

Hur gör jag för att få tillbaka pengar?

De avgifter som redan har betalats in för 2020 kommer att återbetalas så snart kommunfullmäktige tagit beslut i juni.

Jag har ansökt och fått faktura. Ska den betalas?

Nej, fakturan behöver inte betalas. Kommunen har lämnat anstånd till de som tidigare fått en faktura utifrån det beslut som tas i kommunfullmäktige i juni. Företagen kommer att informeras och faktureras på överstigande belopp.

Jag har ansökt men inte fått någon faktura. Vad gäller?

Med hänsyn till kommande beslut i kommunfullmäktige i juni kommer endast belopp över 50 000 kr att faktureras.

 

Vad gör Skövde kommun för att hjälpa mig som företagare?

Skövde kommun sätter in flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här kan du läsa om dem:

Fakturor till Skövde kommun
från externa leverantörer betalas omgående av kommunen efter beslutsattest (fr.o.m. 23 mars 2020).

Näringslivsenheten finns tillgänglig för att svara på frågor och lotsa företagen till rätt part i olika frågor. Kontakt tas via e-post naring@skovde.se

Tillfälliga parkeringstillstånd 
är utfärdade till de restauranger som erbjuder utkörning av mat. Detta för att de ska kunna parkera utanför restaurangen och den fastighet där leveransen sker.

Anstånd eller avbetalning
Möjlighet till de företag som kraftigt påverkats ekonomiskt av pandeming att ansöka om anstånd eller avbetalning hos Skövde kommun och kommunala bolag.

Hyresnivåer
Skövde kommunkoncern kommer som hyresvärd att se över hyresnivåerna för särskilt utsatta branscher. Detta kommer att göras efter bedömning i varje enskilt fall.

Hyresrabattstöd
Fram till den 31 augusti 2020 hade hyresvärdar möjighet att ansöka om hyresrabattstöd via Boverket. Denna möjlighet finns ej längre. 

Avgifter för markupplåtelse
för uteserveringar och torghandel  m.m. tas bort upp till 50 000 kronor. 

Foodtrucks
Halverad avgift för foodtrucks under 2020.

Avgiften för tillsyn av serverings- och utskänkningstillstånd
tas bort helt för 2020 och 2021. Återbetalning till företagen för 2020 kommer att ske inom kort.

Stärkt stadskärna
För att stärka stadskärnan med evenemang, aktiviteter och marknadsföring under 2021 avsätts en halv miljon kronor som en ytterligare förstärkning utöver de 500.000 kronor som redan har tillskjutits till Next Skövde för större aktiviteter och evenemang under 2021.

Julgåva
Skövde kommun ger sin personal en julgåva med ett presentkort om 500 kronor som tack för fina arbetsinsatser och som kan användas till att handla lokalt och på så vis stärka det lokala näringslivet. Mer information om julgåvan finns här.

Uppgifterna uppdaterade 2020-12-09.

 

Vad gäller för uppskov av fakturor och avbetalningsplaner?

Om du har problem med att betala din faktura kan du efter prövning få uppskov med din betalning, både när det gäller aktuella och kommande fakturor. Bedömning om anstånd och avbetalningsplaner kommer att göras utifrån gällande riktlinjer hos Skövde kommun, bolag, förbund samt rådande lagstiftning och företagets ekonomiska situation.

Ansök om anstånd eller avbetalningsplan hos Skövde kommun

För att ansöka om uppskov eller avbetalning av faktura hos Skövde kommun behöver du skicka ett mail till kundfaktura@skovde.se med företagsnamn, organisationsnummer, fakturanr och belopp. Skövde kommun tar därefter hjälp av en extern part, Visma, för vidare bedömning. Beslut meddelas via Visma. Du kan också kontakta Skövde kommuns kontaktcenter på telefon 0500-49 80 00. 

Om din faktura förfallit och du har fått en påminnelse från Visma, tag kontakt med Visma för att ansöka om anstånd på paminnelse.collectors@visma.com eller telefon 0771-23 24 00.

Ansök om anstånd eller avbetalning hos kommunala bolag och kommunalförbund

Kommunen och respektive bolag beslutar om anstånd och avbetalning var för sig. Kontakta aktuellt bolag för mer information.

AB Skövdebostäder
0500-47 74 00, info@skovdebostader.se

Skövde Energi AB (el, vatten, fjärrvärme)
0500-49 36 60, info@skovdeenergi.se

Avfallshantering Östra Skaraborg
0500-49 81 85, info@avfallskaraborg.se

Miljösamverkan östra Skaraborg
0500-49 36 30, info@miljoskaraborg.se

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
0500-42 40 00, raddningstjansten@rtos.se

Ansök om anstånd och avbetalning för föreningar

För att ansöka om uppskov eller avbetalning av faktura gäller samma rutiner som för företag. Det vill säga att du behöver skicka ett mail till kundfaktura@skovde.se med föreningsnamn, organisationsnummer, fakturanr och belopp. Skövde kommun tar därefter hjälp av en extern part, Visma, för vidare bedömning. Beslut meddelas via Visma.

Information till privata vårdgivare

Material och utrustning

Kommunen har ett övergripande ansvar för att rapportera behovet av utrustning och material kopplat till covid-19 till Socialstyrelsen. Detta ansvar gäller även privata vårdgivare. Är du privat vårdgivare inom Skövde kommuns geografiska område och har brist på utrustning och material? Kontakta Jesper Cederlöf på Skövde kommun via kommunens kontaktcenter tel 0500-49 80 00.

Ansökan om statsbidrag till följd av covid-19

Till och med den 18 november 2020 var det möjligt för dig som är företagare eller enskild person och som har ett pågående avtal med Skövde kommun, att ansöka om statsbidrag för skäliga merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. Du ansöker om statsbidraget tillsammans med kommunen.

Statsbidraget ska stödja verksamheter ekonomiskt inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Bidraget kan endast sökas av kommuner och regioner, men privata företag eller enskilda personer kan genom kommunen också få rätt till statsbidraget. 

Ansökningsblankett
Ansökning för den andra ansökningsomgången är nu stängd.

De uppgifter som ni skickat in till Skövde kommun kommer att sammanställas tillsammans med kommunens egna merkostnader. Dina uppgifter kommer därmed inte att skickas in som de är till Socialstyrelsen. 

Flera ansökningsomgångar
Detta är andra ansökningsomgången. Det var möjligt att ta med kostnader för hela perioden 1 februari - 30 november 2020 i denna ansökan.  Förutsättningen var att kostnaderna inte har tagits upp i den första ansökningsomgången (kompletteringar eller att du inte deltagit i den första ansökningsomgången).  

Frågor och svar
Har du frågor om statsbidraget till följd av covid-19 går det bra att läsa mer på Socialstyrelsens webbsida. Där lägger de även löpande upp fler frågor och svar under ansökningstiden. Läs mer här.

Företagsakuten - stöd i Skaraborg

Nyföretagarcentrum i Skaraborg har med anledning av coronakrisen tillsatt extra rådgivare med uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt aktör, beroende på vad du som företagare behöver hjälp med.

Måndag-fredag kl. 10-16 Telefon: 0500-45 41 41 e-post skaraborg@nyforetagarcentrum.se

Nyföretagarcentrum Skaraborg

Här hittar du informaton om stöd från andra verksamheter och myndigheter för dig som företagare

Almi företagspartner väst

Regeringen förstäker Almis lånefond med 3 miljoner kronor. Här kan du  också ansöka om uppskov med amorteringen av Almis lån. Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning.

Arbetsförmedlingen

Säga upp personal eller permittera på grund av coronaviruset? Anmäl varsel till Arbetsförmedlingen så snart som möjligt.

Arbetsrättsliga frågor

Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.

Europeiska kommissionen

Coronaviruset - vad gör EU?

Fastighetsägarna

Tips, råd och information om hanteringen av covid-19 för dig som är fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Nya pandemilagen

Butiker, gym och köpcentrum måste begränsa antalet besökare. Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter som ansluter till den nya s.k. pandemilagen.

Med anledning av den nya pandemilagen har Länsstyrelsen tagit fram lättillgänglig information som vänder sig till handel, sportanläggningar, gym, bad och privata sammankomster

 

Försäkringskassan

Information om smittbärarpenning, sjukpenning, vård av sjukt barn med mera.

Krisinformation.se

Krisinformation från svenska myndigheter.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram en animerad informationsskylt och affsch på temat Hålla avståndet. Materialet har samma budskap på flera språk och passar i köpcenter, butiker eller annan verksamhet där det rör sig mycket folk. 

Nya pandemilagen

Med anledning av den nya pandemilagen har Länsstyrelsen tagit fram lättillgänglig information som vänder sig till handel, sportanläggningar, gym, bad och privata sammankomster.

Miljösamverkan östra Skaraborg

Insatser för att underlätta för företagen.

Polismyndigheten

Sammankomster och tillställningar.

Regeringskansliet

Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.

Restauranger och krogar

Folkhälsomyndigheten  - nya regler för restauranger och krogar

Livsmedelsverket - coronapandemin frågor och svar

Miljösamverkan östra Skaraborg - Tillfällig lag för att förhindra trängsel på serveringsställen

Skatteverket

Anstånd för företag att betala in arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt (skattekrediter).
Blankett kommer att finnas på Skatteverkets hemsida fr.o.m måndagen den 30 mars.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter gäller samtliga företag som har anställda. Träder i kraft den 6 april men gäller under perioden 1 mars-30 juni 2020.

Skärpta regionala råd från Västra Götaland

Råden gäller under tiden 29 oktober - 19 november 2020.

Svenskt Näringsliv

Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.

Tillväxtverket

Information om korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen.

Förbered ansökan om stöd för korttidsarbete. Från och med 7 april kan du ansöka om stödet.

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat viktig information till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.

Förslag om förlängning av omställnigsstöd

Stödet handlar om att du som företagare kan få stöd för dina fasta kostnader, exempelvis hyra. Om du har tappat i omsättning under perioden augusti till oktober på grund av coronapandemin.

Information till företag i vissa branscher

Här hittar du bland annat information om regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och vad som gäller för dig som exempelvis driver restaurang.

Omsättningsstöd för dig som driver enskild firma
Om ditt företag har tappat i omsättning under coronapandemin finns nu ett särskilt stöd för dig som driver enskild näringsverksamhet. Du ansöker hos Boverket och beslut fattas av Länsstyrelsen.

Tillsammans bromsar vi smittan

Vi myndigheter vet att du som företagare tar ett stort ansvar för att minska spridningen av coronaviruset. Vi vill tipsa om en checklista, exempel och material som gör det enklare att anpassa din verksamhet.

Västra Götalandsregionen

VGR stöttar näringslivet i Västsverige bl.a. annat genom anslag till Almi väst och kreativa näringar.

Västsvenska handelskammaren

Gudie: Så fungerar de ekonomiska krispaketen

Skövde levererar - hemkörning 

Just nu är det många butiker och restauranger i Skövde som utökar sina verksamhet och erbjuder hemkörning till dig som inte vill eller kan lämna hemmet. Här finns en lista med butiker och restauranger som har tillfälliga erbjudanden under rådande situation.

Skövde levererar