Företag och näringslivsfrågor

Här finns det information och vanliga frågor och svar för dig som företagare.

Coronaviruset och covid-19 slår hårt mot det svenska näringslivet. Skövde kommun har vidtagit åtgärder för att stötta det lokala näringslivet i det svåra läge de befinner sig i. 

Vanliga frågor och svar

Vad gäller för avgiftsfri markupplåtelse upp till 50 000 kr?

Effekterna av det nya coronaviruset innebär påfrestningar på näringslivet varför Skövde kommun gör det avgiftsfritt upp till 50 000 kr för uteserveringar och torghandel under 2021.

Kommunen har tidigare fattat beslut om förändringar för att mildra konsekvenserna för företag. Exempelvis förlängd anståndstid, tidigare betalning av leverantörsfakturor och översyn av hyresnivåer.  Nu har ytterligare åtgärder tagits fram som innebär att avgifter för markupplåtelse för uteserveringar och torghandel blir avgiftsfritt upp till 50 000 kr under 2021.

Vilka omfattas av avgiftsbefrielsen?

Nedanstående avgifter för 2021 är avgiftsfria till ett belopp om maximalt 50 000 kronor per näringsidkare/förening inom följande områden:

Enligt taxa för upplåtelse av offentlig mark:
- Större kiosk, gatukök
- Mindre kiosk, gatukök
- Biketruck, mindre ambulerande försäljning
- Tillfällig försäljning/visning av produkter, julgransförsäljning
- Uteservering, sommarsäsong (1 april – 31 oktober) samt vintersäsong (1 november-31 mars)
- Uteservering Hertig Johans torg sommarsäsong (1 april – 31 oktober)  samt vintersäsong (1 november-31 mars)
- Varuställ, blomlådor och dylikt, trottoarpratare och reklamvepa
- Dagtaxa och årsavgifter för torghandel.
- Halverad avgift för foodtrucks under 2021.

Hur gör jag för att få tillbaka pengar?

De avgifter som redan har betalats in för 2020 kommer att återbetalas.

Jag har ansökt och fått faktura. Ska den betalas?

Nej, fakturan behöver inte betalas. Kommunen har lämnat anstånd till de som tidigare fått en faktura utifrån det beslut som tas i kommunfullmäktige i juni. Företagen kommer att informeras och faktureras på överstigande belopp.

Jag har ansökt men inte fått någon faktura. Vad gäller?

Med hänsyn till beslut i kommunfullmäktige kommer endast belopp över 50 000 kr att faktureras.

 

Vad gör Skövde kommun för att hjälpa mig som företagare?

Skövde kommun sätter in flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här kan du läsa om dem:

Näringslivsenheten finns tillgänglig för att svara på frågor och lotsa företagen till rätt part i olika frågor. Kontakt tas via e-post naring@skovde.se

Tillfälliga parkeringstillstånd 
är utfärdade till de restauranger som erbjuder utkörning av mat. Detta för att de ska kunna parkera utanför restaurangen och den fastighet där leveransen sker.

Anstånd eller avbetalning
Möjlighet till de företag som kraftigt påverkats ekonomiskt av pandemin att ansöka om anstånd eller avbetalning hos Skövde kommun och kommunala bolag.

Hyresnivåer
Skövde kommunkoncern kommer som hyresvärd att se över hyresnivåerna för särskilt utsatta branscher, gäller till och med 30 juni 2021. Detta kommer att göras efter bedömning i varje enskilt fall.

Avgifter för markupplåtelse
för uteserveringar och torghandel  m.m. tas bort upp till 50 000 kronor. 

Foodtrucks
Halverad avgift för foodtrucks under 2020 och 2021.

Avgiften för tillsyn av serverings- och utskänkningstillstånd
tas bort helt för 2020 och 2021. Återbetalning till företagen för 2020 kommer att ske inom kort.

Stärkt stadskärna
För att stärka stadskärnan med evenemang, aktiviteter och marknadsföring under 2021 avsätts en halv miljon kronor som en ytterligare förstärkning utöver de 500.000 kronor som redan har tillskjutits till Next Skövde för större aktiviteter och evenemang under 2021.

Sommargåva
Skövde kommun ger sin personal en sommargåva 2021 med ett presentkort om 500 kronor som tack för fina arbetsinsatser och som kan användas till att handla lokalt fram till den 30 september 2021 och på så vis stärka det lokala näringslivet. Mer information om sommargåvan finns här.

Vad gäller för uppskov av fakturor och avbetalningsplaner?

Om du har problem med att betala din faktura kan du efter prövning få uppskov med din betalning, både när det gäller aktuella och kommande fakturor. Bedömning om anstånd och avbetalningsplaner kommer att göras utifrån gällande riktlinjer hos Skövde kommun, bolag, förbund samt rådande lagstiftning och företagets ekonomiska situation.


Ansök om anstånd eller avbetalningsplan hos Skövde kommun

För att ansöka om uppskov eller avbetalning av faktura hos Skövde kommun behöver du senast den 30 juni 2022 skicka ett mail till kundfaktura@skovde.se med företagsnamn, organisationsnummer, fakturanr och belopp. Skövde kommun tar därefter hjälp av en extern part, Visma, för vidare bedömning. Beslut meddelas via Visma. Du kan också kontakta Skövde kommuns kontaktcenter på telefon 0500-49 80 00. Om din faktura förfallit och du har fått en påminnelse från Visma, tag kontakt med Visma för att ansöka om anstånd på paminnelse.collectors@visma.com eller telefon 0771-23 24 00.


Ansök om anstånd eller avbetalning hos kommunala bolag och kommunalförbund

Kommunen och respektive bolag beslutar om anstånd och avbetalning var för sig. Kontakta aktuellt bolag för mer information.

AB Skövdebostäder
0500-47 74 00, info@skovdebostader.se

Skövde Energi AB (el, vatten, fjärrvärme)
0500-49 36 60, info@skovdeenergi.se

Avfallshantering Östra Skaraborg
0500-49 81 85, info@avfallskaraborg.se

Miljösamverkan östra Skaraborg
0500-49 36 30, info@miljoskaraborg.se

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
0500-42 40 00, raddningstjansten@rtos.se


Ansök om anstånd och avbetalning för föreningar

För att ansöka om uppskov eller avbetalning av faktura gäller samma rutiner som för företag. Det vill säga att du behöver skicka ett mail till kundfaktura@skovde.se med föreningsnamn, organisationsnummer, fakturanr och belopp. Skövde kommun tar därefter hjälp av en extern part, Visma, för vidare bedömning. Beslut meddelas via Visma.

Information till privata vårdgivare

Material och utrustning

Kommunen har ett övergripande ansvar för att rapportera behovet av utrustning och material kopplat till covid-19 till Socialstyrelsen. Detta ansvar gäller även privata vårdgivare. Är du privat vårdgivare inom Skövde kommuns geografiska område och har brist på utrustning och material? Kontakta Jesper Cederlöf på Skövde kommun via kommunens kontaktcenter tel 0500-49 80 00.

Företagsakuten - stöd i Skaraborg

Nyföretagarcentrum i Skaraborg har med anledning av coronakrisen tillsatt extra rådgivare med uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt aktör, beroende på vad du som företagare behöver hjälp med.

Måndag-fredag kl. 10-16 Telefon: 0500-45 41 41 e-post skaraborg@nyforetagarcentrum.se

Nyföretagarcentrum Skaraborg

Här hittar du informaton om stöd från andra verksamheter och myndigheter för dig som företagare

Almi företagspartner väst

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning.  Här kan du  också ansöka om uppskov med amorteringen av Almis lån.  
Länk till Almi företagspartner väst.

Arbetsförmedlingen

Här finns information för dig som är arbetsgivare.
Länk till Arbetsförmedlingen.

Arbetsrättsliga frågor

Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.
Länk till Svenskt Näringslivs sida med medlemsorganisationer.

Europeiska kommissionen

Coronaviruset - vad gör EU?
Länk till Europeiska kommissionens hemsida.

Fastighetsägarna

Tips, råd och information om hanteringen av covid-19 för dig som är fastighetsägare eller bostadsrättsförening.
Länk till samlad information från Fastighetsägarna.

Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Länk till  Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vaccinationsbevis och smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har från den 1 december 2021 beslutat att införa vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offenliga tillställningar för personer som är 18 år och äldre.
Här finns länk till mer information om vad som gäller från den 1 december.

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m. 

Det här gäller från den 29 september 2021.

Länk till sida om Skärpta regler för serveringsställen.

Nya pandemilagen

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheterna besluta om begräsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Lagen gäller till och den 31 januari 2022.

Läs mer om tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen 

Försäkringskassan

Coronaviruset - det här gäller.
Länk till Försäkringskassans hemsida.

Krisinformation.se

Krisinformation från svenska myndigheter.
Länk till krisinformation.se.

Länsstyrelsen Västra Götaland

Omsättningsstöd för dig som driver enskild firma eller handelsbolag

Här nedan hittar du länkar till sidor där du kan läsa mer om förutsättningar för stödet. 

Här kan du läsa om omsättningsstödet för dig som driver enskild firma.

Här kan du läsa om omsättningsstödet för dig som driver handelsbolag.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran till hyresgäster i branscher som drabbats av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet.

Skyltar och affischer

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram en animerad informationsskylt och affisch på temat Hålla avståndet. Materialet har samma budskap på flera språk och passar i köpcenter, butiker eller annan veerksamhet där det rör sig mycket folk.

Nya pandemilagen

Med anledning av den nya pandemilagen har Länsstyrelsen tagit fram lättillgänglig information som vänder sig till handel, sportanläggningar, gym, bad och privata sammankomster.

Miljösamverkan östra Skaraborg

Insatser för att underlätta för företagen.
Länk till MÖS hemsida.

Polismyndigheten

Vad gäller för allmänna sammankomster och tillställningar?
Länk till Polismyndighetens hemsida.

Regeringskansliet

Här finns information om regeringen arbete med coronapandemin.
Länk till Regeringskansliets hemsida.

Restauranger och krogar

Folkhälsomyndigheten  - tillsynsvägledning  för restauranger och krogar.

Livsmedelsverket - coronapandemin frågor och svar.

Miljösamverkan östra Skaraborg - Lättnader i restriktionerna.

Skatteverket

Samlad information med anledning av covid.
Länk till Skatteverkets webbsida.

Svenskt Näringsliv

Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.
Länk till Svenskt Näringslivs hemsida.

Tillväxtverket

Här hittar du bland annat information om hur du kan permittera personal genom korttidsarbete.
Länk till Tillväxtverkets hemsida.

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat viktig information till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande.
Länk till Verksamt.se

Västra Götalandsregionen

VGR stöttar näringslivet i Västsverige bl.a. annat genom anslag till Almi väst och kreativa näringar.
Länk till Västra Götalandsregionens hemsida.

Västsvenska handelskammaren

Gudie: Så fungerar de ekonomiska krispaketen.
Länk till Västsvenska handelskammarens hemsida.

Skövde levererar - hemkörning 

Just nu är det många butiker och restauranger i Skövde som utökar sina verksamhet och erbjuder hemkörning till dig som inte vill eller kan lämna hemmet. Här finns en lista med butiker och restauranger som har tillfälliga erbjudanden under rådande situation.

Skövde levererar