Anpassningar

Här kan du läsa om Folkhälsomyndigheten senaste anpassningar av restriktioner.

Från 29 september gäller:

Restriktioner och råd som tas bort är
▪ deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (konserter, kyrkor, arenor).
▪ deltagartak för privata sammankomster.
▪ restriktioner för serveringsställen.
▪ råden om att jobba hemifrån.

Mer detaljer om ändringarna den 29 september samt vilka råd som kvarstår finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Från 15 juli gäller

Verksamheter

För många verksamheter finns flera regler och restriktioner kvar. På Länsstyrelsens webbsida finns information om vilka regler du som verksamhetsutövare måste uppfylla enligt pandemilagen.

Mer detaljer om ändringarna den 15 juli finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbsida.

 

Från 1 juli gäller: 

  • Rådet att umgås i en mindre krets tas bort och ändras till att vidta smittskyddsåtgärder om du träffar personer utanför denna krets. Träffas helst utomhus.
  • Begränsningarna för öppettider på serveringsställen tas bort. Fler kan sitta både inne och utomhus på dessa platser.
  • Fler kan delta i motionslopp, idrottstävlingar och demonstrationer.
  • Deltagartak för evenemang höjs. Fler personer tillåts att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler höjs till max 50.

Antal personer vid offentlig tillställning 1 juli

Kom ihåg!

Pandemin pågår fortfarande och det innebär att alla har ett ansvar för att hindra smittspridning! Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa de allmänna råden om att hålla avstånd, tvätta händerna och att undvika miljöer med trängsel. Arbeta hemifrån när det är möjligt. Stanna hemma om du är sjuk och testa dig om du har symtom på covid-19.

Mer detaljer om ändringarna den 1 juli finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbsida.