Gymnasiets yrkesprogram öppnar för elever i år 3

Vecka 14 öppnar vi upp skolan för elever som går år 3 på yrkesprogram på Gymnasium Skövde Kavelbro.

Vi kommer att examinera de moment i kurserna som är svåra att genomföra digitalt. Eleverna kommer att tas in i små grupper och kommer inte att vistas på skolan utöver detta. Mer information går ut till berörda elever och vårdnadshavare via V-klass.