Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Studerande vuxenutbildning och yrkeshögskola

För dig som är studerande på vuxenutbildning eller yrkeshögskolan.

Vad gäller för undervisning på vuxenutbildningen och yrkeshögskolan?
Här kan du läsa aktuell information.

Får jag behålla mitt studiestöd?
På CSN:s webbplats csn.se hittar du information om vad som gäller kring ditt studiestöd.