Testa dig

Det är viktigt att du testar dig för att få veta om du har sjukdomen covid-19. För att få svar på om du har covid-19 ska du göra ett så kallat PCR-test.

Behöver jag testa mig?

Provtagning för dig som har en pågående infektion:

Om symtomen fortfarande är kvar efter 24 timmar, gå in på www.1177.se och läs vad som gäller för att testa sig. Ett PCR-test bör tas så tidigt som möjligt eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen. I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Om symtomen är snabbt övergående, till exempel om du vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig helt bra, behöver du inte testa dig för covid-19. Inte heller om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen till exempel migrän eller allergi.

På denna sida på Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för testning av barn.

Nationell telefonlinje

Här kan du få information och svar på frågor omcovid-19, testning eller vaccination.
INGEN MEDICINSK RÅDGIVNING!
Om du talar engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska eller spanska ring: 08-123 680 00

Talar du svenska ringer du: 113 13