Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Testa dig

Det är viktigt att du testar dig för att få veta om du har sjukdomen covid-19. För att få svar på om du har covid-19 ska du göra ett så kallat PCR-test.

Behöver jag testa mig?

Provtagning för dig som har en pågående infektion:

Om symtomen fortfarande är kvar efter 24 timmar, gå in på www.1177.se och läs vad som gäller för att testa sig. Ett PCR-test bör tas så tidigt som möjligt eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen. I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Om symtomen är snabbt övergående, till exempel om du vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig helt bra, behöver du inte testa dig för covid-19. Inte heller om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen till exempel migrän eller allergi.

På denna sida på Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för testning av barn.

 

Här får du mer information om PCR-testning:

Engelska

Somaliska

Arabiska

Ska jag göra en antikropptest?

Antikroppstest för dig som varit sjuk tidigare:

Ett antikroppstest kan tas av dig som tidigare har haft symtom som överensstämmer med covid-19, men nu varit frisk i minst 3 veckor. Provet visar om du har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19. 

Läs mer om antikroppstest på 1177.se

PCR-test eller antikroppstest? 

 

Engelska

Somaliska

Arabiska