Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Vaccination mot covid-19

Här finns information om vaccination mot covid-19.

Västra Götaland har påbörjat vaccinering mot covid-19. Just nu pågår vaccinering i de högst prioriterade grupperna, äldre och sköra på särskilda boenden för äldre.

I Skövde finns nu sammanlagt fem vaccinationsteam som består av en distriktssköterska och en sjuksköterska. För att lösa bemanningen så går skolsköterskorna in och förstärker i arbetet med vaccinationen inom vård och omsorg. Alla som vill ha vaccin kommer att få vaccin enligt prioriteringsordningen. Arbetet med vaccinering i Skövde kommun pågår för fullt och påfyllning av vaccin levereras varje vecka.

Myndigheternas målsättning är att alla boende i Sverige som är över 18 år samt personer under 18 år tillhörande en riskgrupp ska erbjudas gratis vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Du hittar mer information om vaccination mot covid-19 på:

1177.se

Folkhalsomyndigheten.se

Information till vaccinatörer finns på Vårdgivarewebben