Vad gör Skövde kommun

Kommunen jobbar aktivt med coronaviruset och covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har en organisation för att leda arbetet och hänvisar till ansvariga myndigheter för uppdaterad och säkerställd information.

Vad gör vi vid smitta i Skövde kommuns verksamheter?

Skövde kommun arbetar enligt de planer och rutiner som finns framtagna. Åtgärder och förändringar i kommunens verksamheter kommer att kommuniceras bland annat här på skovde.se. 

Vi vill bidra till en korrekt och tydlig sammanfattad lägesbild och kommer i det syftet att kommunicera det övergripande läget kring antalet bekräftade fall, men inte gå in på var i verksamheterna de finns. Vi måste alltid ta hänsyn till den personliga integriteten och den sekretess som vi ska förhålla oss till och kommer inte att gå in på detaljer kring de här frågorna. Vänligen respektera detta och ställ inte frågor som gör att vår personal hamnar i svåra lägen.
Se även så informerar vi om smitta.

 

Åtgärder för att minska smittspridning

Arbetsgrupper arbetar efter framtagna rutiner och vidtar de åtgärder som bedöms lämpliga i nuläget. Riskbedömning sker löpande inom kommunens verksamheter. Det är prioriterat att stoppa smittspridningen och Skövde kommun kommer att göra det som krävs för att bidra till det arbetet. 

Övergripande Skövde kommun

 • Alla kommunens verksamheter har informationsskyltar om hygienvård på toaletter och sanitetsutrymmen.
 • Medarbetare med symtom ombedds att stanna hemma. Extra viktigt är det för personal inom vård och omsorg.
 • Vi har infört en restriktivitet avseende resande i tjänsten som gäller tillsvidare.
 • Medarbetare som har möjlighet ska förbereda sina arbetsstationer för hemmaarbete om detta skulle bli aktuellt. 
 • Kommun har beslutat att begränsa tillträde och möten för att bidra till minskad smittspridning.
 • Från och med onsdag 18 mars begränsas tillträde till stadshuset för externa besökare.
 • Från och med måndag den 23 mars är Café Gallerian i stadshuset stängd.
 • Volontärtorget samordnar stöd till äldre.
 • Anställda uppmanas till att hålla socialt avstånd på möten och vid lunch/fika-raster enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Hemarbete möjligt om verksamheten tillåter.
 • Seniormässan ställs in.
 • Skövde kommun kommer inom kort att erbjuda egentester för samtlig personal. 

Vård och omsorg/social stöd

 • Totalt besöksförbud i vård och omsorgs verksamheter riktade mot äldre (äldreboenden, servicehus, träffpunkter och dagverksamheter).
 • Besöksförbud och restriktioner inom socialtjänstens verksamheter. 
 • Träffpunkter inom boenden är stängda (Solgården, Bagaren, Billingsdal, Boken och Norrmalm).
 • Restauranger inom boenden är stängda (Käpplunda gärde, Boken och Bagaren).

Barn och utbildning

 • Studieresor för elever är inställda, både inom Sverige och utomlands.
 • Undervisning på Gymnasium Skövde (Västerhöjd och Kavelbro) ska bedrivas på distans från och med onsdag 18 mars.
 • Den kommunala vuxenutbildningen samt Skövde Yrkeshögskola kommer att bedriva undervisning på distans från och med onsdag 18/3.
 • Student och skolavslutning kommer att hållas i en annan form för Skövdes elever.
 • Livesändning av studenternas utspring


Kultur och fritid

 • Skövde kommun ställer in samtliga evenemang  och aktiviteter som samlar 50 personer eller fler. 
 • Stadsteatern ställer in samtliga föreställningar tillsvidare. 
 • Arena Skövde begränsar antal gäster till badverksamheten.
 • Upplevelsebad Arena Skövde håller stängt tillsvidare.
 • Föreningar ska skjuta fram årsmöten som kräver att deltagare träffas på samma plats.
 • Digitalt nationaldagsfirande. Årets medborgarbevis och välkomstbrev skickas ut per post.
 • Friskvårdens dag ställs in
 • Framflyttad öppning av Billingebadet, Nybobadet och Tidanbadet. Nytt beslut tas efter midsommar.

 

Näringsliv och arbete 

 • Näringslivsgalan flyttas fram till december

Se även kommunens åtgärder för att stötta näringslivet.

 

Kommunens ansvar är att:

 • Se till att samhällsviktig verksamhet fungerar.
 • Ta fram och informera om riktlinjer för vad som gäller för kommunens anställda samt elever i grundskolan utifrån att de har arbetsplikt och skolplikt.
 • Sprida samhällsviktig information till alla medborgare i Skövde kommun.