Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

En mörkblå färgplatta med texten vårdnadshavare och elever

Vårdnadshavare och elever

Här finns information för dig som är elev eller vårdnadshavare till barn och elever i våra skolor och förskolor. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på luftvägsinfektion, även lindriga symtom – stanna hemma!