Digitaliseringsdagen i Skaraborg

Skaraborgs kommunalförbund och Skövde kommun arrangerar gemensamt Digitaliseringsdagen i Skaraborg!

Nu byter vi namn till Digitaliseringsdagen i Skaraborg och hälsar dig hjärtligt välkommen till en spännande och lärorik dag!

Tid: 27 september 2018, klockan 08:30-16:00
Plats: Gothia Science Park, Skövde

Program

08:30-09:00    

Registrering och kaffe     

09.00-09.15     

Inledning    
Fredrik Edholm, Skövde kommun

09.15-10.15    

En uppgift en gång 
Mikael Österlund, Digitaliseringsmyndigheten (DIGG)  Nationell arkitekt 

10.15-11.00     

Att  mäta och styra digital mognad för accelererad digitalisering  
Johan Magnusson, Göteborgs universitet
   
För att lyckas med att accelerera digitalisering av offentlig sektor krävs nya sätt att lära av varandra. Seminariet lyfter ett uppdrag från Regeringskansliet om att ta fram en vetenskapligt förankrad modell och verktyg för digital mognad.  

10.15-11.00     

Digitalt utanförskap hos äldre, så motverkar vi det!  
Kristina Lundberg, Näringslivsutvecklare Sunne Kommun      

Hur kan man bygga digitalt innanförskap samtidigt som man bygger bryggor mellan generationer och kulturer. Att våga ta hjälp av den unga generationen.
 

11.30-12.15      

Robotisering i samverkan   
Torbjörn Svedung, IT-chef Melleruds kommun 
 
Robin, verksamhetens högra hand i utvecklingsarbetet. Fyrbodal har påbörjat ett samarbete runt automatiserade verksamhetsprocesser i syfte att skapa bättre och kostnadseffektiva tjänster för medborgare och företag. 

11.30-12.15      

Framtidens digitala möjligheter för stadsutveckling 
Eric Jeansson, Geodatastrateg Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad     

I den framtida staden ges nya möjligheter och nya förutsättningar, men hur kan vi planera för en stad som fortfarande inte finns? Göteborg stad arbetar mot scenariodriven planering där olika discipliner samverkar för en smartare   planering och där nya metoder inom modellering, visualisering och   medborgardialog är viktiga byggstenar. 

12:15-13:15    

Lunch    

13:15-14:00    

Mellansjö,  8 kommuners nya bibliotek 
Anna Gullstrand, Bibliotekschef Skövde kommun  

Bibliotek Mellansjö ska utveckla biblioteksverksamheten genom att möta   morgondagens behov på ett resurs- och kompetenseffektivt sätt.
  Bättre biblioteksservice till användarna i östra Skaraborg är målet, samarbete och  IT är medlen. 

13:15-14:00    

Digitalt ledarskap i praktiken
Jennie Vidal, Förvaltningschef Hemvårdsförvaltningen  
Ann-Charlotte Mankell (M), Hemvårdsnämndens ordförande - Halmstad   kommun  

Jennie och Ann-Charlott berättar om hur de arbetar med digitalisering och   förändringsledning i Halmstad kommun. Förutom en tydlig vision från   förvaltningsledningen krävs också ett politiskt ledarskap. Även invånardialogen är en viktig ingrediens för att skapa goda resultat.  

14.30-15.15    

Nyttan med Business case  
Daniel Jafari, Nyttorealisatör 
 
Ökade krav på behovsdriven utveckling där många nya tekniska lösningar   skriker på uppmärksamhet, är den verkliga förväntade nyttan avgörande för   rätt investeringsbeslut. Numera pratar alla om nyttorealisering, men vad   betyder det och vad består den av? Hur kan vi jobba systematiskt med detta? 
 

15.15-16.00     

Från myllan till pallen, tur och retur  
 Anders Eriksson, Världsmästare    

 

Under dagen kan du även besöka vår minimässa. Du kommer att träffa representanter från Skaraborgs innovationssluss och Kvalitetsmässan.

Kontaktinformation

Skövde kommun: Fredrik Edholm och Sara Salegård

I menyn till höger finns länkar till förra årets program och videoupptagningar av föreläsningarna.