Digitaliseringsdagen 2019

Skaraborgs kommunalförbund och Skövde kommun arrangerade gemensamt Digitaliseringsdagen i Skaraborg den 18 september 2019!

Vi hälsade chefer, verksamhetsutvecklare med flera från Skaraborgs kommuner välkomna till Digitaliseringsdagen i Skaraborg på Science Park Skövde.

Nedan kan du se programpunkterna med tillhörande presentation och videoström på YouTube från framförandet.

Program 

09.00 - 09.15 

Inledning, Katarina Jonsson - Ordf. Skaraborgs kommunalförbund 

Videolänk: https://youtu.be/0-DwMzTh5F8

09.15 - 10.00 

AI och offentlig sektor, Fredrik Heintz - Lektor Linköpings universitet 

AI-utvecklingen går rasande fort, det som såg ut som science fiction för några år sedan är idag vardag. Samtidigt står offentlig sektor inför stora utmaningar. Föredraget kommer ge en översikt över vad AI är (och inte är), vilka möjligheter som finns för AI inom offentlig sektor och några av de etiska frågeställningar det ger upphov till. 

Videolänk: https://youtu.be/JzNte8qCJcw

Presentation: AI och Offentlig sektor

10.00 -10.45 

Säker Digital Kommunikation, Malin Domeij - Projektledare Inera 

SDK är projektet som kommuner, regioner och statliga myndigheter driver gemensamt för att utbyta känslig information via säkra digitala meddelanden mellan sig och med privata utförare. På seminariet får du veta mer om SDK-konceptet, vad piloterna gör i år och vad du kan göra för att förbereda din organisation på hemmaplan. 

Videolänk: https://youtu.be/p3ZgWHVdgHU

Presentation: Säker digital kommunikation

10.45 - 11.15 

Fika 

11.15 - 12.00 

Digitalisering inom avfallsinsamling, Anna Syberfeldt - Professor, Högskolan i Skövde

Digitaliseringstrender inom avfallsområdet och den möjlighet till effektiviseringar och ökad kundservice som digitala lösningar inom avfallsinsamling kan ge. Föredraget berättar också om Avfallshantering Östra Skaraborgs utveckling till att idag vara en av Sveriges ledande avfallsaktörer inom digitalisering.

Videolänk: https://youtu.be/R8EYQ6UGfJ8

Presentation: Digitalisering inom avfallshantering

11.15 - 12.00 

Hur kan robotisering hjälpa oss att introducera medarbetare?
Andreas Hurtig Wessman - Verksamhetsutvecklare SVO och Sara Salegård - E-strateg, Skövde kommun 

Introduktionsprocessen för vård- och omsorgspersonal var tidigare tidskrävande och administrativt tungrodd. Genom ett gediget förbättringsarbete och nyttjande av digitala verktyg såsom webbaserad utbildning, e-tjänst med digital signering, robotisering av uppdatering i verksamhetssystem samt digital arkivering närmar vi oss nu målbilden ”från anställning till färdigintroducerad på 5 dagar”. 

Videolänk: https://youtu.be/9G-iuyQev_I

Presentation: Robotisering i introduktionsprocessen

12.00 - 13.00 

Lunch 

13.00 - 13.45 

Digitalisering – äre nån nytta mä´t?

Åse Gustafsson - Verksamhetsutvecklare, Skara kommun och Elinor Axelsson -Utvecklingsledare, Vara kommun 

Hur gör man för att ta reda på vilket digitaliseringsprojekt som lönar sig bäst, ska man låta magkänslan styra eller finns det metoder och verktyg att ta hjälp av?

Kan samverkan leda till framgång eller är det bara krångligt och tar tid?

För att få svar på om det lönar sig att arbeta digitalt med signeringslistor inom kommunal hälso- och sjukvård bestämde sig sex kommuner i Skaraborg att jämföra manuellt, pappersbaserat arbetssätt mot digitalt arbetssätt. För att beräkna kostnaden och hitta nyttor använde man sig av en nyttorealiseringskalkyl. 

Videolänk: https://youtu.be/OvVzWZbRWT8

Presentation: Äre nån nytta mä't?

13.00 - 13.45 

Verksamhetsnytta med chatbots, Zakaria Bennani -Specialist Chatbot, Atea 

Vad är en chatbot och hur kan den underlätta vardagen och stödja verksamheten? Denna session ger en praktisk genomgång av de begrepp och valmöjligheter som ryms i ämnet, och inte minst vilka nyttor som kan genereras av en digital assistent.

Videolänk: https://youtu.be/jQpw1f_ViOc

Presentation: Verksamhetsnytta med chatbots

13.50 - 14.30 

Byta systemstöd – ett verksamhetsprojekt , Anna-Karin Gustavsson - Digitaliseringsstrateg SBU, Skövde kommun 

Hur upphandlar och implementerar vi ett systemstöd som på bästa sätt stödjer verksamhetens processer? Barn och utbildning i Skövde bytte lärplattform och berättar om arbetssätt och lärdomar från kravställning till implementering och förvaltning. 

Videolänk: https://youtu.be/QsSMFiYQB9k

Presentation: Byta systemstöd

13.50 - 14.30 

Elements of AI - Därför behöver du förstå grunderna, Peter Kurzwelly - Community Activator, AI Innovation of Sweden  

Är AI den "game changer” som spås? Och varför skall du bry dig? 

Elements of AI ger dig en förståelse för grunderna inom AI, och tillsammans gör vi en kickstart för att du skall ta klivet in i framtiden. 

Videolänk: https://youtu.be/EA-bO1QhS8U

Presentation: Elements of AI

14.30 - 15.00 

Fika 

15.00-16.00

Siffrornas magi, Bino Catasus - Professor, Stockholms universitet 

Vad är det som gör att vissa siffror spelar roll och andra inte? I denna föreläsning berättar Bino om relationen mellan siffror och människor och om siffrornas magi. 

 

Det finns även en minimässa där du kan prata med intressanta utställare!

Minimässa:

  • Inera - SDK  
  • AI-Innovation of Sweden  
  • Skövde kommun - RPA  
  • Västkom - FVM  
  • HIS – Digital Avfallsinsamling 
  • Kvalitetsmässan  

                                                              

Du anmäler dig via denna länk senast 10 september

www.scienceparkskovde.se/digitaliseringsdagen

Välkommen! 


Kontaktinformation: 

Fredrik Edholm: 
fredrik.edholm@skovde.se 

Sara Salegård: 
sara.salegard@skovde.se 

Digitaliseringsdagen är ett samarbete mellan Skövde kommun, Skaraborgs kommunalförbund och Science Park Skövde.