Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Kulturstipendium

På nationaldagen delar kulturnämnden ut årets kulturstipendium.

Kulturstipendiet delas ut som belöning eller som stöd och uppmuntran för verksamhet inom litteratur, musik, bildkonst, koreografi, teater, foto, film, konsthantverk eller andra områden av kulturell verksamhet.

Stipendiaten ska ha en tydlig anknytning till Skövde. 

Nominering/Ansökan

Kulturstipendiet föregås av ett nomineringsförarande. Förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium, i båda fallen med motivering, ska vara Skövde kommun, kulturavdelningen tillhanda senast 15 april.

Kandidater till Skövde kommuns Honorärspris lämnat av ledamöterna i Kultur- och fritidsnämnden. 

Ansökan skickas digitalt till:
 kulturochfritidsnamnden@skovde.se

eller

Ansökan skickas via post till:
 
Skövde kommun
 Kulturavdelningen
 541 83 Skövde

Utdelning

Stipendiater utses vid ett kultur- och fritidsnämndssammanträde efter ansökningstidens utgång och delas ut på nationaldagen den 6 juni.

Stipendiet instiftades 1964, då Kulturhuset byggdes, och har delats ut sedan dess. Reglemente och tidigare stipendiater hittar du under Mer information.