Text: Förtidsrösta

Rösta på valdagen

På valdagen den 9 juni röstar du i din vallokal. Vallokalen är öppen klockan 08.00-21.00. På ditt röstkort hittar du adressen till din vallokal.

Röstkortet innehåller information om vart du ska rösta. Röstkortet skickas till din folkbokföringsadress senast den 22 maj. 

Om du saknar röstkort kan du kontakta Valmyndigheten på telefon 020 - 825 825, vardagar klockan 08.00-17:00. Du kan också beställa ett nytt röstkort på Skövde kommuns valkansli via kontaktcenter i stadshuset. Besöksadress: Fredsgatan 4, telefon: 0500 - 49 80 00.

Det är viktigt att du tar med dig en id-handling till vallokalen.

Distrikt och lokal för röstning på valdagen

Aspö/Ulveket Aspö gård, samlingslokal Logen
Berg Lerdala skola, matsalen
Billingssluttningen Billingskolan, entréhallen
Centrum Västra  Kyrkans hus, Elinsalen
Centrum Östra Regionens hus
Dälderna Käpplundaskolan, matsalen
Ekängen Käpplunda gärde, Träffpunkten
Frösve/Säter Stöpenskolan, entrehallen
Havstena Käpplunda gärde, Träffpunkten
Hentorp Hentorps församlingshem
Högskolan/Trängen Högskolan, Götasalen
Igelstorp Sventorps skola, matsalen
Kullen Stadshuset, entréhallen
Källegården Vasaskolan, matsalen
Lunden Lundenskolan, matsal
Mariesjö Kavelbrogymnasiet, entrén
Norra Ryd Fjärilshallen
Norrmalm Norrmalmsskolan, matsalen
Rosenhaga Lundenskolan, idrottshallen
Ryds centrum Parkstugan
Skultorp nordväst Billingsdalsskolan, matsalen
Skultorps centrum Kommunalhuset
Skultorpsbygden Kyrketorpsgården
Södra Ryd Rydskolan, samlingsyta blå spår
Tidan Tidanskolan, matsalen
Timmersdala Timmersdala församlingshem
Trädgårdsstaden Trädgårdsstadens  skola, idrottshallen
Våmb Heneskolan, matsalen
Väring Värings skola, matsalen
Värsås Värsås kyrkans hus
Västra fältet Kulturfabriken, entréhallen
Östermalm Eriksdalskolan, administration/café