Koncernutvecklingsdagen 2020

Koncernutvecklingsdagen syftar till att förstärka koncernnyttan utifrån ett helhetsperspektiv, skapa förståelse för bolagens och kommunens gemensamma utmaningar och dela kunskap med varandra. Här hittar du det material som visades på Koncernutvecklingsdagen den 23 januari.