Ikon FutureDay

FutureDay 2019

Låt tekniken inspirera till att våga tänka nytt

9 maj fyller vi entréplan på stadshuset i Skövde med digital teknik och hälsar medarbetare från Skaraborgs kommuner välkomna. På plats finns en mängd teknik-leverantörer och medarbetare från Skövde kommuns IT-avdelning för att  inspirera, informera och ge alla möjlighet att klämma och känna på framtidens teknik.

Ta bland annat del av:


Datum:
9 maj
Tid: 09:00 - 17:00
Plats: Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde
Kontakt: futureday@skovde.se

Välkomna!


Glöm inte pausgympa under ditt besök

Roboten NAO anordnar paugympa för alla besökare vid entrén. Den kör sina pass: 09:30, 11:30, 13:30, 15:30.

Förra årets mässa

Anmälan FutureDay