Föreläsningstider

Surface Go för politiker

Edvard Hofmann - Microsoft

09:00 - 09:20

Detta seminarium kommer att handla om hur politiker enkelt kan dela och ta del av ett informationsflöde oavsett var man befinner sig på ett enkelt och smidigt sätt med Surface Go och Ateas Politiker app. Vad blir det egentliga vinsterna av att dela dokument på en liten och smidigt enhet på ett windows plattform.

Robotic Process Automation (RPA),  digitala assistenter

Daniel Enhage - Atea

09:30 - 09:50

Kom och träffa din nya digitala medarbetare och din Digitala assistent! Robotic Process Automation, RPA, är ett sätt att låta mjukvaruprogram utföra och automatisera repetitiva arbetsuppgifter för att vi människor ska kunna ägna oss åt mer kvalitativa arbetsuppgifter. Resultatet blir ökad kapacitet och effektiva kostnadsbesparingar. Ett område inom AI som växer snabbt är digitala assistenter (Chatbot). Det är datorprogram som med hjälp av artificiell intelligens utför avancerade automatiska interaktioner. AI är idag på allas läppar – och är en av de starkaste förändringskrafterna inom IT.

Microsoft Teams

Adam Nilsson - Skövde kommun

10:00 - 10:20

Microsoft Teams växer med rekord hastighet i verksamheten. Få tips och trix från våran expert. Hur superladdar du ditt samarbete!

Surface i skolan, Modern classrom

Jerker Porta - Microsoft

10:30 - 10:50

Surface i skolan, hur använder man en Surface-enhet på bästa sätt. Modern classroom - vad utbildar vi våra elever till och hur ser vår bild av framtiden ut?

Strategisk digitalisering av skolans verksamhet

Niclas Jönsson - Atea Skola

11:00 - 11:20

Take the lead – Hur kan vi strategiskt förflytta verksamheten framåt? Under passet utforskar vi begrepp och processer som stärker skolledares och lärares roll som digitala förebilder. Vi tar vår utgångspunkt från nationella strategin för skolans digitalisering och aktuella styrdokument. Vi utforskar bl.a. effektkedjor, analysverktyg och exempel kring ”best practice” Varmt välkomna till ett inspirerande och lärorikt pass!

Surface och det moderna arbetslivet

Edvard Hofmann Microsoft

11:30 - 11:50

Vad innebör det moderna arbetslivet och vilka är de tre grundstenar som vi på Microsoft ser som de absolut viktigaste för att komma dit. Varför behöver vi en mer modern och mer flexibel arbetsplats och vad blir de egentliga vinsterna? Vi pratar om varför Microsoft tror att hårdvara spelar en avgörande roll för den moderna arbetsplatsen och arbetslivet.

Smart Office - aktivitetsbaserat kontor

Andreas Postl – Atea

12:30 – 12:50

Vad innebär ett aktivitetsbaserat kontor och hur kan vi underlätta vardagen för medarbetaren? Hur kan mätning av inomhusmiljö förbättra arbetsplatsen?
Atea Roomance som mötesbokningslösning med sensorer i Skövde stadshus.

Inspiration och delade erfarenheter inom AI och IoT

Carl Tonseth - Sigma

13:00 - 13:20

Vilka möjligheten tekniken och dataninnebär, utmaningar de löst och värdet med dem. Hör om faktiska kund lösningar/case som är på plats idag. NIBE, Anticimex, Coalalife, Skanska, Öresundsbron etc

Effektiv introduktionsprocess med digitala verktyg

Sara Salegård, Andreas Hurtig Wessman - Skövde kommun

13:30 - 13:50

Introduktionsprocessen för vård- och omsorgspersonal var tidigare tidskrävande och administrativt tungrodd. Våren 2018 startade ett gediget förbättringsarbete och genom att nyttja digitala verktyg såsom webbaserad utbildning, e-tjänst med digital signering, robotisering av uppdatering i verksamhetssystem samt digital arkivering närmar vi oss nu målbilden ”från anställning till färdigintroducerad på 5 dagar”.

Förbättrad välfärd och omsorg med digitala lösningar

Rebin Ristov Mohammed - VR/AR chef Atea 

14:00 - 14:20

Teknik och välfärd behöver förenas Svensk sjukvård har stora utmaningar med en ökande andel av befolkningen som blir allt äldre och vi lever längre med den sjuklighet vi har. Samtidigt väntar stora pensionsavgångar som medför att sjukvården förlorar värdefull kompetens. Totalt kommer alltså färre invånare i arbetsför ålder att behöva vårda fler som över tid kräver mer. Resurserna kommer inte att räcka om vi fortsätter som i dag.

För att ta itu med utmaningarna under de kommande åren måste användningen av teknik och välfärd förenas närmare. Låt oss analysera behovet och visa upp möjligheterna för teknik att slå samman i stabila, säkra, flexibla och framtidsinriktade lösningar. Vi på Atea vill hjälpa våra kunder att erbjuda den bästa möjliga vården genom lösningar där verksamheten blir mer tillgänglig, effektiv, förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerheten, ökad patientdelaktighet, ökad personalnöjdhet och förenklad styrning och ledning."

Användning av Öppna data

Tomas Monsén - Skövde kommun

14:30 - 14:50

Vad är Öppna Data och varför är det viktigt? Varför kommer det troligen bli allt mer viktigt i digitaliseringsarbetet och för framtiden? Har vi Öppna Data idag, använder jag det i min vardag och hur kan jag hitta data i min yrkesutövning som kanske borde vara öppen? 

Genom att tillgängliggöra Öppna data, främjar Skövde kommun innovation och skapar bättre möjligheter för skapandet av nya digitala tjänster. Öppna data ger transparens för medborgare och näringsliv genom att dela offentlig information på ett enkelt sätt.

Digitaliserad hemsjukvård

Henrik Cederqvist/Fredrik Koffner - Cuviva

15:00 - 15:20

Digitalisering av sjukvård för multisjuka sköra äldre i sitt hem – och hur vi kan hjälpa kommunen och regionen att samordna sina aktiviteter runt individen. Hur hemsjukvården kan digitalisera sin vård av de mest behövande i sina hem redan nu, utan att behöva integrera mot något annat befintligt system.

Augmented reality och virtual reality i lärandet

Niclas Jönsson - Atea Skola

15:30 - 15:50

Hur kan vi använda mobila enheter i kombination med tjänster för augmented respektive virtual reality för att ge en extra dimension till lärandet? Du får inspiration kring vilka verktyg som finns, samt goda exempel på hur dessa kan användas i din undervisning.

Digital förbättringstavla

Cindy Petersson – Skövde kommun

16:00-16.20

Hur kan man arbeta med en förbättringstavla i digitalt format? Sitter dina kollegor på olika arbetsplatser och kanske inte har en gemensam träffpunkt men ändå vill arbeta med en förbättringstavla enligt kommunens kvalitetspolicy? Då kan en digital förbättringstavla med hjälp av Microsofts verktyg Planner vara ett alternativ för er. Få tips från Avdelningen för IT och verksamhetsutveckling om hur du sätter upp den, integrerar den i ett Team och arbetar med den enligt PDSA-flödet fast i digital form.