Mässområde

Microsoft

Hololens

www.microsoft.com/sv-se/hololens

Microsoft HoloLens är den första fristående, holografiska datorn som gör det möjligt för dig att engagera dig i ditt digitala innehåll och interagera med hologram i världen runt omkring dig.

hololens

Surface

Surface har utformats av Microsoft för att leverera de bästa Windows 10-upplevelserna och är byggd för framtidens mobila, flexibla och moderna arbetsplats. Vi kommer bland annat att visa lösnignarna Surface Book 2 , Surface Pro 6, Surface Laptop 2, Surface Go och alla dessa med Microsoft tillbehör samt Kensingtons skal lösnignar för skola och first-line workers.

Vi kommer att visa devicer anpassade för skolverksamhet, samt hur man jobbar effektivt i Office 365 for Education. Vi har också möjlighet att ha ett klassrum bestående av ett antal elevenheter och lärarenheter där man kan prova på klassrumsarbetet.


 

Cuviva

Demokratisk digitalisering för jämlik vård och omsorg.

www.cuviva.com/var-losning

Cuviva är ett värderingsdrivet innovationsbolag som utvecklar e-hälsolösningar. Med fokus på multisjuka och sköra äldre vill vi möjliggöra nya, proaktiva arbetssätt i vård och omsorg – med ökad trygghet, högre vårdkvalitet och bättre vårdekonomi som resultat. Vår vision går ytterst ut på att bryta människors utanförskap och otrygghet, och bidra till att även de mest vårdbehövande känner sig inkluderade och sedda. På så vis vill vi bidra till långsiktigt hållbar vård och omsorg.


 

Sekoia

Mer tid för omsorg

www.sekoia.se/varfoer-vaelja-sekoia/

Sekoia är ett digitalt verktyg för vårdsektorn som frigör varma händer från kallt pappersarbete. Lösningen består av pekskärmar med kundanpassade appar som installeras hos den enskilde användaren. Via skärmarna får ni åtkomst till all information ni behöver. Precis där ni behöver den. Resultatet är bättre vård, färre fel och större arbetsglädje.


 

sigma

Sigma IOT/E-Health

www.sigma.se

Den uppkopplade världen utvecklas i en rasande fart. Vi ser branscher förändras och helt nya affärsområden växa fram. En genomtänkt Digital-strategi är en förutsättning för att säkra sin position i en allt mer flexibel och snabbföränderlig värld. Vi hjälper er möta morgondagens utmaningar och gör dem till en del av er verksamhet. Vi hoppas att vi får träffa Pepper på plats.


 

Infracontrol

Infracontrol Online

www.infracontrol.se

En molntjänst som ger full kontroll över samhällets infrastruktur, så att vi alla kan få en enklare och bättre fungerande vardag. Hittills har drygt 100 anläggningsägare inom stat och kommun anslutit sig till Infracontrol Online för att förenkla sin tekniska förvaltning. Tjänsten hjälper dem att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet så att de kan sänka sina kostnader och förbättra sin service. 

  • Rapportering och mottagning av felanmälningar och synpunkter
  • Insamling av driftlarm från tekniska installationer
  • Hantering av ärenden och bevakning av åtgärder
  • Distribution av störningsinformation
  • Smartare styrning av t.ex. gatubelysning och informationsskyltar
  • Enkla funktioner för uppföljning och analys


 

atea

www.atea.se

Kom och träffa din nya digitala medarbetare och din Digitala assistent!

Robotic Process Automation, RPA, är ett sätt att låta mjukvaruprogram utföra och automatisera repetitiva arbetsuppgifter för att vi människor ska kunna ägna oss åt mer kvalitativa arbetsuppgifter. Resultatet blir ökad kapacitet och effektiva kostnadsbesparingar. Ett område inom AI som växer snabbt är digitala assistenter (Chatbot). Det är datorprogram som med hjälp av artificiell intelligens utför avancerade automatiska interaktioner. AI är idag på allas läppar – och är en av de starkaste förändringskrafterna inom IT.

Atea Innovation

Innovativa lösningar för framtidens Sverige. Med hjälp av vårt Ateas fokusområde Innovation satsar vi nu med full kraft på att hjälpa våra kunder med att bygga smarta digitala lösningar för framtidens infrastruktur. Exv Hur kan vården effektiviseras med hjälp av lösningar för spårning av saker? / Hur är skolmiljön och vilken koppling finns till skolresultatet? / Hur kan parkeringssituationen på ditt företag förbättras?

Atea VR & AR 

Ateas koncept för VR i vården blev under 2018 en succse. Nya hjärnceller bildas även hos äldre och kontakten mellan dem, synapserna, är viktig att hålla igång. För att det ska hända behöver vi ha roligt och uppleva variation. De som inte kan röra sig fysiskt kan ju röra sig i tanken vilket  har positiv inverkan. Kom och prata om de spännande projekt vi genomfört och de senaste forskningsrönen. Men det är inte bara inom vården man kan dra nytta av de stora möjligheterna VR och AR ger. Inom bla Fastighet, Skola har vi gjort och gör vi spännande projekt. Ta chansen att prata med om oss vilka spännade projekt vi gjort och har pågående för att bli inspirerad hur just er verksamhet kan dra nytta av VR och AR.


 

 

http://lexplore.se/ 

lexplore

Lexplore har utvecklat en tjänst som gör det möjligt för skolor och kommuner att snabbt, enkelt och objektivt kartlägga en elevs, klass, skolas eller kommuns läsförmåga och följa dess läsutveckling över tid. På så vis kan undervisning och stöd anpassas efter alla elevers behov. Lexplores metod för mätning av läsförmågan är baserad på artificiell intelligens och många års forskning och bygger på att ögonrörelserna speglar de underliggande kognitiva processerna som sker i hjärnan när vi läser.  


 

dugga

https://dugga.se

Dugga - digitala prov med automatisk rättning

Dugga är ett lättanvänt, flexibelt och säkert digitalt system för olika typer av prov, tentor, hemtentor, läxförhör, uppgifter samt nationella prov. Dugga är plattformsoberoende och stödjer Windows, OSX, Chromebook och iPad. Systemet ger dig som lärare möjlighet att ägna mer kvalitativ tid med dina elever


 

https://www.atea.se/digitalisering-i-skolan/

Digitaliseringsstrategin, vad den innebär och hur den kom fram. Vad den får för effekter och hur man ska implementera den. Kom och prata digitaliseringsstrategin med oss, vi tar tempen på din skola med Atea skolas unika App. Två skolspecialister och en verksamhetsutvecklare svarar gärna på frågor och informerar. Vilka områden ser vi som nyckelfaktorer för att vara i fas 2022. 


 

http://prionapp.com/

Prion gör det smidigt att dokumentera och ge föräldrar inblick i vad som sker på förskolan - tillsammans med barnen. Varje barn har en egen portfolio i appen som föräldrarna kan ta del av. Det är enkelt att skicka ut allmän information till alla föräldrar på avdelningen. Appen finns för iPhone, Android och lärplattor.