Modern arbetsplats

teams

Microsoft Teams

https://products.office.com/microsoft-teams  

Microsoft Teams är en chattcentrerad arbetsyta i Office 365. Microsoft Teams samlar människor, konversationer, filer och verktyg på ett och samma ställe så att alla har direkt åtkomst till allt de behöver. IT avdelningen kommer finnas på plats för att visa hur vi internt använder Teams, även exempel på hur andra verksamheter använder Teams för att superladda sitt samarbete!


 

Modern Arbetsplats

På FutureDay 2019 visas tre koncept ut på hur en modern arbetsplats kan se ut. Tre olika arbetsplatser med tre olika behov. Den moderna arbetsplatsen är trådlös, smidig och snabb.

I den moderna arbetsplatsen så ingår även moderna konferensrum med utrustning som är där för att underlätta samarbete och produktivitet. På FutureDay 2019 visar vi även ett modernare konferensrum med all dess utrustning och mjukvara, bland annat Teams.

Logga in med ditt ansikte och anslut allting till datorn med en kabel. Kom och kolla och testa!