Julgåva till medarbetare

Skövde kommun har beslutat att ge medarbetare en julgåva i form av en värdecheck att använda i butik, café, restaurang eller serviceverksamhet i Skövde kommun. Med gåvan tackas medarbetarna för det fantastiska arbete de gör för våra invånare. Det är också en uppmaning att handla lokalt och stötta näringslivet i Skövde kommun.

Om julgåvan


Julgåvan till Skövde kommuns medarbetare 2022 är i form av en värdecheck. Den delas ut med början vecka 49.

Exempel på värdecheck för julgåva till medarbetare - värde 300 kronor:

julgåva22

Varje värdecheck är tryckt på ett speciellt papper med olika struktur på sidorna. Det är ett enkelt kort med ett rött tryck på framsidan och en vit baksida med text och Skövde kommuns logotyp. Det finns också en unik sifferkombination på insidan av varje kort som består av 4 till 6 siffror.

 Att ta emot värdechecken

  • Det är frivilligt för näringsidkare i Skövde kommun att ta emot värdechecken.
  • Värdechecken har ett värde av 300 kronor. Checken gäller vid ett köptillfälle. Kunden får inte pengar tillbaka om beloppet inte nyttjas till fullo och kan heller inte byta checken mot pengar.
  • Värdechecken får inte användas för inköp av spel/lotteri, alkohol eller tobak.
  • Värdechecken ska dateras och skrivas under av medarbetaren och näringsidkaren vid
    betalningstillfället.
  • Värdechecken är personlig och kan inte överlåtas till tredje part.
  • Värdechecken är giltig som betalningsmedel till och med 2023-03-31.


Vill du visa att du tar emot vår värdecheck?

Skriv ut en affisch (A4) om att ni tar emot värdechek för julgåva och sätt upp i din verksamhet. 

Inlösen av värdecheck
Redovisning sker digitalt i Skövde kommuns e-tjänst. Du loggar in med bank-id.

Gör så här:
Gå in på Skövde kommuns e-tjänst. För att kunna redovisa värdechecken om utbetalning behövs det unika kortnumret på värdechecken. Numret består av 4 till 6 siffror. 

Utbetalning av inlösta värdecheckar sker en gång per månad enligt nedanstående schema:

Gåvokort inlösta senast 

Betalas ut senast        

2022-12-30 

 2023-01-13

2023-01-31 

 2023-02-10

2023-02-28 

 2023-03-10

2023-03-31 

 2023-04-14

2023-04-28*

 2023-05-12

*Sista dagen för redovisning och inlösen av värdecheckar är 2023-04-28

Obs! Som företagare ska du behålla originalen av de inlämnade värdecheckarna till 2023-05-31 (som back-up om problem med inlösen eller administration skulle uppstå).

Frågor och svar - värdecheck för julgåva

Vem/vilket företag kan ta emot värdechecken?
Alla B2C företag, oavsett storlek eller bransch, inom Skövde kommun som vill ta emot checken kan göra det. Enda kravet är att du har en godkänd F-skattsedel. 

Hur gör jag som företagare om jag vill ta emot värdechecken?
Du behöver inte registrera eller anmäla dig för att ta emot checken. Informera gärna dina kunder om att du tar emot checken genom att använda vår nedladdningsbara affisch i butik eller bilder för sociala medier/hemsida. 

Hur får jag tag i en affisch som visar att min verksamhet tar emot värdechecken?
På denna webbsida kan du spara ner en affisch i A4 att använda för att visa att din verksamhet tar emot värdechecken. Det finns också bilder för nedladdning att använda i sociala medier. Facebook storlek 1200x680px samt Instagram storlek 1080x1080px. (Affischen kan även fotograferas och spridas i dina sociala medier/hemsida om du vill.) 

Hur gör jag om kunden vill returnera en vara som de köpt med värdechecken?*
Självklart ska du följa konsumentskyddslagen även för produkter som handlats med hjälp av värdechecken. Det innebär att kunden har rätt att returnera en vara mot återbetalning. I detta fall sker återbetalning i pengar och vid fakturering för mottagen värdecheck betalas summan tillbaka till dig.

Hur gör jag för att lösa in mottagna värdecheckar för utbetalning?
I Skövde kommuns e-tjänst loggar du in med bank-id (företagets eller privat spelar ingen roll). Du fyller i företagets uppgifter, bankkonto dit återbetalning ska ske, antal checkar du mottagit samt det individuella id-nr som varje check har. Schema för redovisning och utbetalning av checkarna finns ovan. Sista dagen för redovisning och inlösen av värdecheckar är 2023-04-28.

Obs! Som företagare ska du behålla originalen av de inlämnade värdecheckarna till 2023-05-31 (som back-up om problem med inlösen eller administration skulle uppstå).

Hur gör jag om jag upplever problem med att använda e-tjänsten? 
Skövde kommuns e-tjänst är anpassad så att den kan användas tryggt och smidigt av alla. Det går att redovisa upp till 250 gåvokort åt gången. Om det ändå skulle uppstå problem, får ni gärna ta kontakt med oss via email på redovisning@skovde.se så säkerställer vi en lösning åt er. 

Kontakt för fler frågor

Frågor gällande redovisning av värdechecken:
redovisning@skovde.se

Övriga frågor:
naring@skovde.se