En turkos färgplatta med texten Vår kvalitetsresa - från tidskrävande hantering till effektiv  digitalisering inom samhällsbyggnad! Till nytta för kunden.

Vår kvalitetsresa inom samhällsbyggnad!

Vi finns på Kvalitetsmässan i Göteborg den 12-14 november 2019. Välkommen till vår monter B:05:16! Vi visar och berättar om hur sektor samhällsbyggnad utvecklat, digitaliserat, robotiserat och effektiviserat sitt arbete under många år. Vilka framgångsfaktorerna varit samt vilka effekterna blivit.

Material kommer att läggas upp på denna sida under och efter Kvalitetsmässan.

Kontakta oss gärna för mer information

Caroline Hagström
Samhällsbyggnadschef
Caroline.hagstrom@skovde.se
0500-49 82 85 

Sofia Brunér
Kvalitetschef
Sofia.bruner@skovde.se
0500-49 78 24

Fredrik Edholm
Chef för avdelning IT- och verksamhetsutveckling
Fredrik.edholm@skovde.se
0500-49 85 10

 

 

Vår kvalitetsresa inom samhällsbyggnad