Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Brottsförebyggande rådet i Skövde

Skövde kommun, Polismyndigheten, näringslivet och de idéella organisationerna i Skövde samarbetar för att förebygga brott, främst den så kallade vardagsbrottsligheten.

Rådets arbete riktar sig främst mot att förebygga inbrott, skadegörelse, klotter, bil- och cykelstölder, snatterier och stöld i butik, misshandel mm.
 
I rådet ingår företrädare för:
  • Kommunstyrelsen
  • Polismyndigheten
  • Socialtjänst
  • barn och utbildning
  • Next Skövde - handelsutveckling
  • Fastighetsägarna
  • Brottsofferjouren
  • Socialtjänst
  • Fritidsavdelningen
  • Skaraborgs sjukhus

 

Rådet är underställt kommunstyrelsen. En överenskommelse om samverkan med polismyndigheten  tas fram varje år med syfte att arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.