Råd, mandatperiod 2010-2014

Minnesanteckningar och information om råden under mandatperioden 2010-2014.

Vid sidan av kommunstyrelsen och kommunens nämnder finns olika råd med uppgifter inom speciella områden.
  • Brottsförebyggande rådet
  • Folkhälsorådet
  • Rådet för funktionshinderfrågor
  • Kommunala pensionärsrådet
Råden har ingen myndighetsutövning. Råden kan fungera som remissinstanser och kan ta initiativ i olika frågor.
 
I några av råden samverkar kommunala företrädare med företrädare för andra offentliga myndigheter eller med föreningar.