Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Strategiskt folkhälsoråd

Skövde kommun har under en lång rad av år samverkat med Västra Götalandsregionens Östra Hälso- och sjukvårdsnämnd. Samverkan sker via ett avtal och har som syftet att främja en god och jämlik hälsa i befolkningen.

I avtalet regleras också inriktningen för det lokala folkhälsoarbetet vilket bland annat handlar om att utveckla folkhälsoarbetet till ett strategiskt och prioriterat utvecklingsområde med tydliga mål. 

Rådets sammansättning:

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott, bestående av fem ledamöter.
  • Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, två ledamöter varav en är ordförande.
  • Tre tjänstemän från kommunen.
  • En tjänsteman från regionen.


Rådet träffas vid två tillfällen per år.